Fakultet političkih nauka, 11.03.2017

Srđan Darmanović - BiografijaX

Vanredni profesor komparativne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.
Osnivač i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (2003-2010).
Član Venecijanske komisije pri Savjetu Evrope (2005).
Osnivač i predsjednik Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), NVO/think tank organizacija sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora (1997-2010).
Ambasador Crne Gore u SAD-u (2010)


Autor dvije knjige: Izobličena demokratija (1993) i Real-socijalizam: Anatomija sloma (1996).
Koautor knjiga: Između autoritarizma i demokratije: Srbija, Crna Gora, Hrvatska (2003), Referendum u Crnoj Gori 2006 (2007), Izbori i izborni sistem u Crnoj Gori 1990-2006 (2007).
Autor članaka u međunarodnim časopisima: Journal of Democracy (Washington DC) i East European Constitutional Review (NYC-Budapest), Sudosteuropa (Munich, Germany).
Član međunarodne istraživačke grupe Instituta u Aspenu (1997-1998).
Dva puta u svojstvu eksperta svjedočio pred Helsinškom komisijom Kongresa SAD (1998, 2000)


Gostujući predavač na univerzitetima: John Hopkins (Washington DC, USA), La Sapienza (Rome, Italy), University of Hamburg, Institute for International and Peace Studies (Hamburg, Germany), University of Belgrade, Faculty of Political Science (Belgrade, Serbia).
Bivši kolumnista dnevne novine Naša Borba iz Beograda, Srbija (1990-1999) i crnogorskog nedeljnika Monitor (1994-2004).
Bivši član Saveznog parlamenta Jugoslavije (1992-1996).


Hobi: Šah – nosilac titule kandidata za majstora i međunarodnog rejtinga na majstorskom nivou.