Ekonomski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Pavićević Veselin 

 

 

Veselin Pavićević (1952. Danilovgrad), docent na Univerzitetu Crne Gore. Diplomirani pravnik - Pravni fakultet u Podgorici. (1977). Magistar socioloških nauka; Pravni fakultet u Beogradu. Tema magistarskog rada: "Delegatski izborni sistem - normativno i stvarno - iskustva u Crnoj Gori 1974-1982." (1986). Doktor političkih nauka; Fakultet političkih nauka u Beogradu. Tema doktorskog rada: "Izbori i proces konstituisanja parlamentarne demokratije u Crnoj Gori 1990 1995." (1996)

Nastavnik na predmetima: Sociologija, Politički sistem, Teorija izbora i izbornih sistema (Ekonomski fakultet), Izbori i izborno pravo (Pravni fakultet) i Javno mnjenje (Pravni fakultet, Odsjek za političke nauke, smjer Žurnalistika).

Naučno-istraživačka oblast: Sociologija politike - sociologija izbora. Objavio više naučnih i stručnih radova iz svoje najuže naučno-istraživačke oblasti, među kojima je najznačajnije djelo knjiga Izborni sistem i izbori u Crnoj Gori 1990-1996, CID Podgorica, 1997.

Saradnik na projektima IFES-a (International Foundation for Electoral Systems - Washington), CEDEM-a (Centar za demokratiju i ljudska prava - Podgorica), OESC-a, USAID-Ort-a, CeSID-a (Centar za slobodne izbore i demokratiju - Beograd); SoCEN (Sociološki centar Crne Gore - Podgorica), CEMI-a (Centar za monitoring - Podgorica) i DAMAR-a (Agencija za ispitivanje javnog mnjenja - Podgorica). Od januara 1999. do januara 2002. predsjednik Asocijacije debatnih klubova Crne Gore. Član Odbora za pravne i političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U više saziva član Republičke izborne komisije. Od aprila 2004. godine rukovodilac CEDEM-ovog Odjeljenja za empirijska istraživanja.

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

Od 1977. godine zaposlen u Institutu za društveno-ekonomska istraživanja (IDEI) na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U radni odnos primljen na osnovu Odluke Vijeća radne zajednice IDEI (O.br. 01-858 od 09.12.1997). Odlukom Naučnog vijeća IDEI izabran u zvanje stručni saradnik (O.br. 01-221 od 03.04.1979). Odlukom Naučnog vijeća IDEI izabran u zvanje asistent (O.br. 03-1257/1 od 04.09.1982). U zvanje naučni saradnik izabran Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta Crne Gore (O.br. 01-1139 od 15.12.1997). U zvanje docenta za predmete Politički sistem i Sociologija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici izabran Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore (O.br. 01-1143 od 13.12.1999).