Mašinski fakultet

Bibliografija - Zogović Vukašin
Bibliografija - Zogović Vukašin

SKRIPTA

 1. Vukčević M., Zogović V.: Uvod u materijale, Autorizovana skripta, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2000.
 2. Vukčević M., Zogović V.: Uvod u materijale, Drugo dopunjeno izdanje, Autorizovana skripta, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2004.

MAGISTARSKI RAD

 1. Zogović V.: Prilog analizi uticaja prelaznih pojava na kvalitet konformnosti procesa obrade zavojnim burgijama, Mašinski fakultet Beograd, 1992.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Mr Vukašin Zogović od zasnivanja radnog odnosa na Mašinskom fakultetu, uporedo sa nastavnim aktivnostima, bavio se i naučno-istraživačkim radom. Posebno je značajno navesti da je objavio niz naučnih radova i učestvao u izradi brojnih projekata.

RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA I NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA I SIMPOZIJUMIMA

 1. Kovačević R., Stanić J., Zogović V.: Analiza uticaja načina oštrenja zavojnih burgija na njihovo ponašanje u procesu obrade, Tehnika, Beograd, 1981.
 2. Kovačević R., Zogović V.,...: Definisanje zvisnosti komponenti otpora rezanja od uticajnih faktora pri obradi struganjem, XVI Savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Mostar, oktobar 1982.
 3. Kovačević R., Stanić J., Zogović V.: Dvoravno oštrenje zavojnih burgija, IV jugoslovenski simpozijum mašine i mhanizmi, univerzitetska istraživanja i primjena u industriji, Mostar, novembar 1983.
 4. Kovačević R., Zogović V.: Određivanje zavisnosti specifičnog deformacionog otpora čelika Č.4570 od termomehaničkih parametara, XVIII Savjetovanje proizvodng mašinstva Jugoslavije, Niš, septembar 1984.
 5. Krivokapić Z., Zogović V.: Metode i tehnike projektovanja tehnološkog postupka, XVIII JUPITER konferencija, Kopaonik 1992.
 6. Zogović V., Prilog istraživanju prelaznih pojava pri obradi bušenjem, XIX JUPITER konferencija, Prohor Pčinjski, jun-jul 1993.
 7. Zogović V., Kovačević Đ.: Ispitivanje uticaja načina oštrenja zavojnih burgija na tačnost pozicije otvora, Prvi međunarodni naučno-stručni skup Teška mašinogradnja TM '93, Kruševac, Vrnjačka Banja, oktobar 1993.
 8. Zogović V., Krivokapić Z.: Razvoj informacionog mjernog sistema za istraživanje procesa obrade bušenjem, 25. Savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, septembar 1994.
 9. Krivokapić Z., Vukčević M., Zogović V.: Ulaz u sistem za projektovanje tehnološkog postupka, XXI JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, februar 1995.
 10. Zogović V.: Ispitivanje početne faze procesa obrade bušenjem, 25 godina studija mašinstva u Crnoj Gori, Zbornik radova, Podgorica, maj 1996.
 11. Zogović V., Vukasojević R.: Uticaj režima rezanja na pozicionu tačnost pri obradi bušenjem, 26. Međunarodno savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica-Budva, septembar 1996.
 12. Krivokapić Z., Zogović V.: Primjena neuralnih mreža u praćenju stanja alata, 26. Međunarodno savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica-Budva, septembar 1996.
 13. Krivokapić Z., Zogović V.: Modeliranje pozicione tačnosti bušenih otvora posredstvom neuralnih mreča, 23. JUPITER konferencija, Beograd, februar 1997.
 14. Krivokapić Z., Zogović V., Vukčević M.: Praćenje habanja zvojnih burgija primjenom neuralnih mreža, 24. JUPITER konferencija, Zlatibor, februar 1998.
 15. Zogović V., Krivokapić Z.: Modeliranje početne faze procesa obrade bušenjem, 25. JUPITER konferencija, Beograd, februar 1999.
 16. Krivokapić Z., Zogović V., Vukčević M., Janjić M.: Primjena akustičke emisije u praćenju stanja alata, 25. JUPITER konferencija, Beograd, februar 1999.
 17. Zogović V., Vukasojević R.: Analiza kvaliteta procesa obrade bušenjem primjenom akustičke emisije, VII Međunarodna konferencija MMA 2000, Novi Sad, jun 2000.
 18. Krivokapić Z., Vukčević M., Perović M., Zogović V.: Univerzitet u susret novim izazovima, Vaspitanje i obrazovanje br 4, Časopis za pedagošku teoriju i praksu, Podgorica, 2000.

RADOVI OBJAVLJENI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA

 1. Krivokapić Z., Vukčević M., Zogović V.: Automatic process planning of a cutting by using the expert system (ESTEH), MTeM '95. The 3rd International Scientific Conference Modern Machines and Technologies, Cluj-Napoca, Romania, 1995.
 2. Vukčević M., Krivokapić Z., Zogović V.: Finite element method in bulk metal forming, MTeM '95. The 3rdInternational Scientific Conference Modern Machines and Technologies, Cluj-Napoca, Romania, 1995.
 3. Zogović V., Krivokapić Z., Vukčević M.: Investigation of an Information Measure System For Drilling Process, The 2ndInternational Conference Computer Aided in Technical Tuition, Lublin Poljska, oktobar 1996.
 4. Krivokapić Z., Zogović V.: Tool wear with the neural network, Nove trendy v strojarstve na prahu tretiehotisicročia, Međunarodna konferencija, Košice, 1997.
 5. Krivokapić Z., Zogović V., Vukčević M.: Neural netvork's application in studyng the twist drill wear, The 2nd International Conference DEVELOPMENT OF METAL CUTTING DMC 98, Košice, jul 1998.
 6. Krivokapić Z., Zogović V., Vukčević M.: An acoustic emmision using in following state of the tool, The 3nd International Scientific Conference DEVELOPMENT OF METAL CUTTING DMC 2000, Košice, jul 2000.
 1. Zogović V., Krivokapić Z., Vukčević M.: Modeling position accuracy of drilled holes with neural network, The Third International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, IMS'2001, Sakarya, TURKEY, avgust 2001.
 2. Zogović V., Vukasojević R., Stojanović R.,: Monitoring of the Processed Surface Quality by an Acoustic Emission Application, in the 2005 WSEAS,  International Conference on SSIP Corfu Island, Greece, August 2005.
 3. Krivokapić Z., Zogović V., Spajić O.,: Following the Twist Drill (S390) Wear Using the Neural Networks, 8th International Conference on Management of Innovative Technologies MIT 2005., Fiesa, Slovenia, September 2005.
 4. Zogović V., Vukcević M., Krivokapić., Z.,: Application of Acoustic Emission to Investigating Positional Accuracy of Drilled Apertures, 11thInternational Research/Expert Conference ”Trends in Development of Machinery and Associated technology”, TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007.
 5. Krivokapić Z, Zogović V, Spaić O., Vukčević M.,: Durability of Twist Drills, Made of High-Speed Steel Produced by The Powder Metallurgy, in Terms of Cutting Speed, 9th International Conference on Management of Innovative Technologies, MIT' 2007, Fiesa, Slovenia, 8th-10th October, 2007
 6. Zogovic V., Monitoring Twist Drill Wear by an Acoustic Emission Application, 12th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August, 2008.

RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA

 1. Krivokapić Z., Vukčević M., Zogović V.: Standardi serije JUS ISO 14000 i JUS ISO 9000, Total Quality Manageniment, No 1, Vol 26, 1998.
 2. Zogović V., Vukasojević R., Stojanović R.,: Preliminary Reseaech of Drilled Holes Parameters by an Acoustic Emission Application, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 9, Volume 2, ISSN 1790-0832, September 2005.
 3. Krivokapić Z., Zogović V., Spajić O.,: Using the Neural Networks to Follow the Wear of a S390 Twist Drill, Journal of Mehanical Engineering, Issue 495-496, Volume 52, No. 7-8/06, ISSN 0039-2480, July-August 2006.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 

 1. Kovačević R., Zogović V.,...: Istraživanje i optimizacija geometrije reznog alata za NC mašine alatke, Titograd 1980-1982. Projekat finansirali SIZ za naučne djelatnosti i RO IGM "Radoje Dakić". U okviru ovog projekta izvedeni su sledeći potprojekti:

         a) Uporedna analiza oštrenja zavojnih burgija, Titograd, 1980. godine.

         b) Optimizacija geometrijskog skupa elemenata vrha zavojne burgije, Titograd, 1980. godine.

         c) Konstrukcija uređaja za dvoravno oštrenje zavojnih burgija,

        d) Izrada prototipa uređaja za dvoravno oštrenje  zavojnih burgija sa optimizacijom geometrijskog  skupa  elemenata       vrha burgije pri obradi čelika Č.0461, Titograd, 1982. godine.

        e) Definisanje zavisnosti komponenti otpora rezanja pri obradi struganjem i glodanjem od uticajnih faktora, Titograd, 1982. godine.

        f) Definisanje zavisnosti hrapavosti obrađene površine kao jedne od osnovnih veličina tehnološke banke podataka od uticajnih faktora pri obradi struganjem, Titograd, godine.

 1. Domazetović V., Zogović V.,...: Idejni projekat procesa kovanja i alata. Kovačnica Al-legura Kombinata aluminijuma Titograd.
 2. Kovačević Đ., Zogović V.,...: Metode i tehnike organizacije alatnica i produktivnost metaloprerađivačke i elektro industrije, Titograd, 1981-1982. Projekat finansirali SIZ za naučne djelatnosti i OOUR Crne Gore.
 3. Kovačević R., Zogović V.,...: Povezivanje CAD/CAM-sistema sa NC-programskim sistemima. Projekat realizovan u saradnji sa Univerzitetom u Karlsruhe-u, SR Njemačka.
 4. Kovačević Đ., Zogović V.,...: Istraživanja funkcionisanja lančane proizvodnje u industriji SR Crne Gore. Projekat finansirao SIZ za naučne djelatnosti SRCG.
 5. Domazetović V., Kovačević R., Zogović V.,...: Optimizacija operativnih uslova pri mehaničkoj izradi. Projekat realizovan u okviru međuuniverzitetske saradnje Univerziteta u Titogradu i Univerziteta u Bariju-Italija.
 6. Kovačević R., Zogović V.,...: Supstitucija rezervnih djelova uvozne opreme sopstvenom proizvodnjom. Projekat finansirali SIZ za naučne djelatnosti SR Crne Gore i 14 OOUR-a proizvodnih organizacija iz Crne Gore.
 7. Domazetović V., Zogović V.,...: Ispitivanja karakteristika presa 50MN i 300MN. Nosilac programa Mašinski fakultet Titograd, a investitor Kombinat aluminijuma Titograd.
 8. Kovačević R., Zogović V.,...: Dvoravno oštrenje zavojnih burgija. Projekat finansirala Metalna industrija "Majevica" Bačka Palanka. Titograd, 1986-1988. godine.
 9. Kovačević Đ., Zogović V.,...: Istraživanje, razvoj i projektovanje visokoproduktivnih alata za istosmjerno presovanje Al-legura. Projekat finansirali SIZ za naučne djelatnosti i Kombinat aluminijuma Titograd, 1990-1991.
 10. Vukasojević R., Zogović V.: Identifikacija parametara i upravljanje u funkciji kvaliteta konformnosti procesa obrade bušenjem, Projekat finansiralo Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica 1995-1996.
 11. Vukčević M., Krivokapić Z., Zogović V.: Primjena ekspert-sistema pri projektovanju tehnologije zapreminskog deformisanja, Projekat finansiralo Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore (Sufinansijer Kombinat aluminijuma podgorica), Podgorica 1995-1996.
 12. Krivokapić Z., Vukčević M., Zogović V.: Primjena neuralnih mreža u proizvodnom mašinstvu, Projekat finansirlo Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica, 1999.
 13. Vukčević M., Zogović V.,...: Modeliranje stanja alata od praškastih materijala primjenom neuralnih mreža, Projekat finansira Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica, 2005. - 2007.
 14. Vukčević M., Zogović V.,...: Nikola Šibalić Projekat finansira Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica, 2007. - 2010.

KONSTRUKCIJE 

 1. Kovačević R., Zogović V.: Razvoj uređaja za dvoravno oštrenje zavojnih burgija sa korigovanim poprečnim sječivom, Mašinski fakultet u Titogradu, decembar 1982. Uređaj je izlagan na sledećim izložbama:

       a) Univerzitetska istraživanja i primjena u industriji, Mostar, 1983.

       b) Bienale mašina alatki, Zagreb, jun 1984. zajedno sa Fabrikom mašina alatki "Majevica"iz Bačke Palanke.

RECENZIJE

 • Jedan je od recenzenata knjige Uvod u proizvodne tehnologije III autora dr Milana Vukčevića i mr Miodraga Bulatovića izdate u Podgorici 1996.
 • Reviewer in the Recent WSEAS Conferences and Journals for the YEAR 2005
 • Reviewer in the Recent WSEAS Conferences and Journals for the YEAR 2006

Podgorica, jun 2017. godine

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.