Medicinski fakultet, 30.01.2019

Nova objava - 30.01.2019 16:15X

Zinaida Kalač je rođena 30.08.1989. godine u Tutinu, R. Srbija.  

Osnovnu i srednju školu je završila u Rožajama, sa odličnim uspjehom. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici 2013. godine, sa prosječnom ocjenom A (9.66). Angažovana je kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici - studijski program Farmacija, na predmetu Farmakognozija I. Zaposlena je kao upravnica apoteke Tea Medica od 2014. godine.