Filološki fakultet

Biografija - Koprivica Dragan
Biografija - Koprivica Dragan

Dragan Koprivica je redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću. Rođen je 1953. godine u Nikšiću.

Na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odsjeku za ruski jezik i književnost, diplomirao je 1976. godine. Na istom Fakultetu završio je i postdiplomske studije, i 1983. odbranio magistarski rad ''Poslijeratna književna kritika o Čehovljevoj pripovijeci na srpskohrvatskom jeziku''. Doktorsku disertaciju, ''Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika'', odbranio je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1992. godine.

Koprivica je objavio studije iz ruske književnosti, među kojima i ''Ruski pisci nobelovci'' (Podgorica, 2005.), i brojne priloge u naučnim publikacijama. Za Sabrana djela Čehova (''Jugoslaviapublic'', Beograd, 1989) preveo je dramu ''Tri sestre'', kao i roman najvećeg savremenog ruskog pisca, Aleksandra Prohanova, “Gost” (“Matica srpska”, Podgorica, 2018).

Na Filološkom fakultetu u Nikšiću, (Studijski program Ruski jezik i književnost) Koprivica je 2005. godine izabran u akademsko zvanje redovnog profesora za predmete: Stara ruska književnost i Ruska književnost XVIII vijeka, i Ruska književnost – realizam. Izvodi nastavu iz sljedećih disciplina: Ruska književnost 1 – Stara ruska književnost i 18. vijek; Ruska književnost 2 – Romantizam; Ruska književnost 3 – Realizam 1; Ruska književnost 4 – Realizam 2, i Specijalni kurs iz ruske književnosti (Realizam. Roman).

Objavio je naučne radove o Čehovu, Leonovu, Dostojevskom, Tolstoju, Lomonosovu, Andriću, Njegošu... Koprivica je dobitnik nagrade za stvaralački doprinos razvoju obrazovanja, nauke i kulture, “Dositej Obradović” (Beograd, 2008.). Član je Odbora za književnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Koprivica je prozni i dramski pisac, a dosad je nagrađen brojnim književnim priznanjima, među kojim se posebno izdvajaju “Marko Miljanov”, “Risto Ratković” “Branko Ćopić” i “Radoje Domanović”. Živi u Podgorici.