Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - ocjene

30.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - izvještaji

25.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO

11.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

29.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

27.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila

17.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

17.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Upravi za zbrinjavanje izbjeglica

24.04.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

28.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

21.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje

20.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

13.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

13.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

13.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

05.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupama

27.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

27.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Ovjde možete preuzeti ocjene iz Socijalne politike u praksi

18.07.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI

Socijalna politika u praksi - izvještaji

11.07.2017