Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   30.06.2018
  Socijalna politika u praksi - ocjene
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   25.06.2018
  Socijalna politika u praksi - izvještaji
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   11.06.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   29.05.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   27.05.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   17.05.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   17.05.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   24.04.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Upravi za zbrinjavanje izbjeglica
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   28.03.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   21.03.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   20.03.2018
  Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   13.03.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   13.03.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   13.03.2018
  Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   05.03.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   27.02.2018
  Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupama
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   27.02.2018
  Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   18.07.2017
  Ovjde možete preuzeti ocjene iz Socijalne politike u praksi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI -   11.07.2017
  Socijalna politika u praksi - izvještaji