Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati završnog ispita

13.06.2019


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.05.2019


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

14.05.2019


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

24.04.2019


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma (zadaci)

22.04.2019


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

23.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin završnog ispita

10.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

07.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Način polaganja

21.08.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Predlog ocjena

27.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog ispita

24.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Nadoknadni cas

11.05.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin prvog kolokvijuma

05.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena

14.09.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Raspored polaganja u dodatnom roku

13.09.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 28.08.2017 15:38

28.08.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Konačni rezultati

30.06.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

22.06.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati poslije završnog ispita

16.06.2017