Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Konačni rezultati

14.06.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati nakon II redovnog i I popravnog kolokvijuma

31.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati predroka

28.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termin i raspored grupa za II kolokvijum

24.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Prijava za popravni prvi kolokvijum

24.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termin predroka II kolokvijuma i popravnog I kolokvijuma za studente koji putuju u Ameriku

20.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Otkazivanje predroka za studente koji putuju u Ameriku

16.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Promjena termina predroka II kolokvijuma i popravnog I kolokvijuma za studente koji putuju u Ameriku

13.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termin popravnog I kolokvijuma za studente koji putuju u Ameriku

07.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Primjer crteža sa detaljem

07.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Predrok II kolokvijum za studente koji putuju za Ameriku

29.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Odlaganje nastave u četvrtak, 11.04.2019 godine

09.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati I kolokvijuma

05.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termini i raspored grupa za I kolokvijum

29.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Finalni rezultati avgustovskog roka

14.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati ispita nakon prvog terminu u avgustovskom roku

07.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Konačni rezultati

01.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma

25.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati nakon redovnog termina II kolokvijuma

04.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Prijava za popravne kolokvijume

04.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termin i raspored grupa za II kolokvijum

27.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Predavanja-priprema za II kolokvijum

24.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Dodatak

22.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Rezultati prvog kolokvijuma

22.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Termin i raspored grupa za I kolokvijum

15.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika

Materijali

15.02.2018