Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   14.09.2021
  Rezultati ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   11.08.2021
  Informacija i termini polaganja u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   23.06.2021
  Finalni rezultati u junskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   18.06.2021
  Dopunjeni spisak i raspored grupa za ispit u popravnom terminu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   17.06.2021
  Termin i raspored grupa za ispit u popravnom terminu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   03.06.2021
  Prijava za drugi termin ispita 21.06.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   03.06.2021
  Rezultati ispita u prvom terminu junskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   21.05.2021
  Termin i raspored grupa za ispit u prvom terminu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   10.05.2021
  Link za video fajl u kome je prikazan postupak izrade crteža sa prvobitno postavljenih primjera za vježbu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   09.05.2021
  Dodatni primjeri za vježbu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   07.05.2021
  Link za video fajl snimka predavanja 07.05.2021 gdoine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   01.05.2021
  Predavanja 07.05.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   21.04.2021
  Link za predavanje 23/04/2021 i pripremni materijal
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   16.04.2021
  Link za video fajl snimka predavanja 16.04.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   14.04.2021
  Predavanja 16.04.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   06.04.2021
  Termin izvođenja nastave - petak, 09/04/2021
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   02.04.2021
  Link za video fajl snimka predavanja 02.04.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   30.03.2021
  Predavanja 02.04.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   23.03.2021
  Link za predavanje - 26/03/2021
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   19.03.2021
  Primjeri za vježbu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   19.03.2021
  Link za video fajl snimka predavanja 19.03.2021 gdoine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   17.03.2021
  Predavanja 19.03.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   10.03.2021
  Termin izvođenja nastave - petak, 12/03/2021
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   05.03.2021
  Link za video fajl snimka predavanja 05.03.2021 gdoine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   04.03.2021
  Predavanja 05.03.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   02.03.2021
  Link sa snimljenim predavanjima održanim 26/02/2021
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   23.02.2021
  Termin izvođenja nastave - petak, 26/02/2021
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   19.02.2021
  Video fajl sa predavanja od 19.02.2021 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   11.02.2021
  Obavještenje o početku i načinu izvođenja nastave
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   28.01.2021
  Konačni rezultati ispita u januarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   21.09.2020
  Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   17.09.2020
  Rezultati ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   16.09.2020
  Izmjena drugog termina ispita u septembarskom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   15.08.2020
  Informacija i termini polaganja u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   26.06.2020
  Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   21.06.2020
  Raspored grupa za popravni ispit
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   15.06.2020
  Rezultati nakon završnog ispita u prvom terminu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   15.06.2020
  Prijava za popravni ispit
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   05.06.2020
  Organizacija, rasporedi po grupama i termini polaganja provjera znanja u junskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   04.05.2020
  Video fajl sa predavanja od 30.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   28.04.2020
  Online nastava 30.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   23.04.2020
  Video fajl sa online predavanja 6
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   21.04.2020
  Online predavanja 23.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   16.04.2020
  Video fajl sa online predavanja 5
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   14.04.2020
  Online predavanje 19.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   09.04.2020
  Važno obavještenje za online predavanje
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   09.04.2020
  Video fajl sa online predavanja 4
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   07.04.2020
  Online predavanja 09.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   31.03.2020
  Online predavanja 02.04.2020 godine
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-KOMPJUTERSKA GRAFIKA -   31.03.2020
  Video fajl sa online predavanja 2

1 | 2