Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ispita u drugom sept. roku

11.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ispita u sept. roku

03.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

18.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ispita

29.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati kolokvijuma

21.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Ponovljeni kolokvijum

14.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

LTE

10.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

GSM-UMTS

09.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati kolokvijuma

24.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Sesto predavanje

12.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Kolokvijum

09.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Peto predavanje

22.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Trece predavanje

15.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Četvrto predavanje

15.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Drugo predavanje

22.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Prvo predavanje

15.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termini popravnih rokova u septembru

28.08.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin popravnog ispita

11.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin ponovljenog kolokvijuma

26.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin kolokvijuma

11.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Principi mobilnih radiokomunikacija - septembarski rok

12.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma i ispita

08.09.2017