Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

18.06.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Rezultati ispita

29.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Rezultati kolokvijuma

21.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Ponovljeni kolokvijum

14.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

LTE

10.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

GSM-UMTS

09.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Rezultati kolokvijuma

24.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Sesto predavanje

12.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Kolokvijum

09.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Peto predavanje

22.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Trece predavanje

15.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Četvrto predavanje

15.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Drugo predavanje

22.02.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Prvo predavanje

15.02.2019


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termini popravnih rokova u septembru

28.08.2018


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin popravnog ispita

11.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin ponovljenog kolokvijuma

26.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin kolokvijuma

11.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Principi mobilnih radiokomunikacija - septembarski rok

12.09.2017


Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija

Termin popravnog kolokvijuma i ispita

08.09.2017