Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Bodovi i ocjene

28.08.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Konačni bodovi i ocjene

26.06.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Termin popravnog ispita

20.06.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Rezultati ispita i ocjene

15.06.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Termini završnog i popravnog ispita

23.05.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Konačna lista pitanja za završni ispit

04.05.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Termin kolokvijuma

24.04.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Bodovi nakon popravnog prvog kolokvijuma

06.04.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Termin popravnog kolokvijuma

29.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Rezultati kolokvijuma

28.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

19.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - razultati ispita i termin popravnog ispita

25.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - termin ispita

18.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja

19.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - rezultati testa

05.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

02.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja

13.04.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

28.03.2018