Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Konačni bodovi i ocjene

26.06.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Termin popravnog ispita

20.06.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Rezultati ispita i ocjene

15.06.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Termini završnog i popravnog ispita

23.05.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Konačna lista pitanja za završni ispit

04.05.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Termin kolokvijuma

24.04.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Bodovi nakon popravnog prvog kolokvijuma

06.04.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Termin popravnog kolokvijuma

29.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Rezultati kolokvijuma

28.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

19.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - razultati ispita i termin popravnog ispita

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin ispita

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja

19.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - rezultati testa

05.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

02.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja

13.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

28.03.2018