Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   20.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II -   15.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić