Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 03.10.2018.godine.

04.10.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 19.07.2018.godine

20.07.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 05.07.2018.god

05.07.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 19.06.2018.god

19.06.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 10.05.2018.god

10.05.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 12.04.2018.god.

12.04.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 15.03.2018.god.

16.03.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 08.02.2018.god.

11.02.2018


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 20.12.2017.

20.12.2017


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 31.10.2017. godine.

01.11.2017


Ekonomski fakultet

Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 15.09.2017. godine.

18.09.2017


Ekonomski fakultet

XVII sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XVI sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XV sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XIV elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XIV sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XII sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XIII elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XIII sjednica Vijeća Ekonomskog fakulteta

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XII elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017


Ekonomski fakultet

XI elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017


Ekonomski fakultet

X elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017


Ekonomski fakultet

IX elektronska sjednica Vijeća

01.06.2017