Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Konačna evidencija poena nakon junsko-julskog roka

04.07.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za preuzimanje pregledanih herbarijuma

04.07.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Završni ispit, III rok - raspored polaganja

30.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Završni ispit, III rok - termin za polaganje

19.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Završni ispit, II rok - dodatne informacije

18.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Završni ispit, II rok - termin za polaganje

14.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za konsultacije

08.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijumi I i II, popravni rok - osvojeni poeni

02.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena

02.06.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum II - osvojeni poeni

25.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum II - izmijenjen termin i mjesto polaganja

24.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Završni ispit, I rok - termin za polaganje

24.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za konsultacije

19.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum II - termin za polaganje

14.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje

14.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za osmu vježbu i konsultacije

08.05.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Test - osvojeni poeni

26.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Terenska nastava (Plavnica-Virpazar) - datum i vrijeme održavanja

23.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum I - osvojeni poeni

12.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Test - termini polaganja

04.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Terenska nastava (Duklja) - datum i vrijeme održavanja

02.04.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Kolokvijum I - termin za polaganje

27.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Predispitne konsultacije za test - termin

18.03.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Početak predavanja

06.02.2018


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Početak laboratorijskih vježbi

06.02.2018


1 | 2 | 3