Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Septembarski rok

14.09.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Završni ispit_popravni

05.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Zavrsni ispit_popravni

05.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Zakljucne ocjene

05.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 2 popravni

31.01.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Završni ispit

27.01.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 2

27.01.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 2 - popravni

25.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 2

18.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 1 - popravni

18.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijim 1 - popravni

08.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 1

08.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 1

17.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 1

17.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Završni popravni

06.02.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Završni ispit

31.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 2 - popravni

22.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Završni ispit

22.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Poeni sakupljeni do završnog ispita

22.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Poeni sakupljeni do završnog ispita

22.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Poeni sakupljeni do završnog ispita

22.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 2 - popravni

19.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 2

19.01.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 1 - popravni

23.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Test 1

08.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 1 popravni

30.11.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE RATARSTVO

Kolokvijum 1

19.11.2018