Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   08.11.2022
  Rezultati prvog testa i kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   05.02.2022
  Evidencija bodova nakon popravnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   17.01.2022
  Termin i način polaganja Završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   23.12.2021
  Evidencija bodova nakon II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   06.10.2021
  Zoom link za predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   01.02.2021
  Ocjene
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   21.01.2021
  Rezultati sa popravnog kolokvijuma i redovnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   14.01.2021
  Evidencija osvojenih poena tokom semestra
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   11.01.2021
  Termin i način polaganja Završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   21.12.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   15.12.2020
  Termin za drugi test i kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   13.11.2020
  Termin za prvi test i kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   13.10.2020
  Obavještenje o promjeni rasporeda - 13.10.2020 12:32
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   07.10.2020
  Novi Zoom link za predavanja - 07.10.2020 20:57
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   02.10.2020
  Obavještenje - 02.10.2020 12:14
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   01.10.2020
  Zoom link za predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   14.01.2020
  Evidencija osvojenih poena prije popravnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   31.12.2019
  Rezultati II testa i kolokvijuma sa prethodnim bodovima - 31.12.2019 13:27
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   21.11.2019
  Rezultati I testa i kolokvijuma - 21.11.2019 11:19
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   31.01.2019
  Evidencija osvojenih poena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   31.12.2018
  Rezultati II testa i kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-GEOLOGIJA -   17.11.2018
  Rezultati I testa i kolokvijuma