Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Treće predavanje

05.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Drugo predavanje

01.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Prvo predavanje

12.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Popravni završni ispit

30.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Završni ispit

24.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Popravni kolokvijum

15.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Kolokvijum

03.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal za 11.05.

10.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal za 27.04. i 04.05.

26.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Obavještenje

26.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal za 06.04 i 13.04.

06.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal od 30.03.

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal od 23.03.

23.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal od 16.03.

16.03.2020