Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE -   06.03.2020
  Uzete teme i datumi odbrana
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE -   13.02.2020
  Plan rada na vježbama