Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   20.04.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   13.04.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   30.03.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   23.03.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   16.03.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   08.03.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   22.02.2021
  Nastava (Zoom)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   05.05.2020
  Nova objava - 05.05.2020
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-RUSKI JEZIK - STRUČNI II -   27.04.2020
  Nastava