Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   05.05.2021
  Termin predaje domacih i termin predavanja
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   25.04.2021
  Termin I kolokvijuma je cetvrtak, 29.04.2021 u12 h I 40 min, sala 106. U prilogu su i vezbe5 kojima se nije moglo pristupiti
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   21.04.2021
  Predavanja ce se 22.04.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   14.04.2021
  Predavanja ce se15.04.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   09.04.2021
  I i II domaci
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   07.04.2021
  Predavanja ce se 08.04.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   31.03.2021
  Predavanja ce se 01.04.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   24.03.2021
  Predavanja ce se 25.03.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   17.03.2021
  Predavanja ce se 18.03.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu,
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   11.03.2021
  Materijal sa vjezbi i predavanja III i IV
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   10.03.2021
  Predavanja ce se 11.03.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   03.03.2021
  Predavanja ce se 04.03.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu, kao i materijal sa prethodnih
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   24.02.2021
  Predavanja ce se 25.02.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 9.00h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet -   17.02.2021
  Predavanja ce se 18.02.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 9.00h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu