Obavještenja - Elektrotehnički fakultet


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   03.10.2021
  Link za pristup zadacima prijemnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   02.02.2021
  Popravni završni ispit.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   26.01.2021
  Rezultati na dan 2021-01-26
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   18.01.2021
  Završni ispit.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   28.11.2020
  Priprema za provjeru znanja.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA-Identifikacioni sistemi -   23.11.2020
  On-line nastava.