Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Zaštita i sigurnost multimedijalnih i rač.podataka -   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Zaštita i sigurnost multimedijalnih i rač.podataka -   25.02.2022
  Termin nastave 25. februar