Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKA ANTROPOLOGIJA -   06.07.2017
  POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - popravni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKA ANTROPOLOGIJA -   03.07.2017
  POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - obavještenje !