Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Popravni ispit - važno obavještenje

05.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati redovnog ispita

03.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Popravni ispit - nova satnica

02.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Prijava redovnog ispita

20.06.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati II testa

12.06.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini predispitnih i ispitnih provjera znanja

20.05.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Raspored polaganja I testa

08.03.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini odbrane seminarskih radova

28.02.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin ispita u avgustovskom roku

18.07.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini kolokvijuma u avgustu i septembru

04.07.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini popravnih testova

16.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati II kolokvijuma

13.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin završnog ispita

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin i raspored polaganja II kolokvijuma

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Gradivo za II kolokvijum

29.04.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin I kolokvijuma

23.03.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Razultati kolokvijuma u avgustovskom roku

06.09.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Promjena termina kolokvijuma iz IPT

02.08.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Ispit iz IPT u avgustovskom/septembarskom roku

21.07.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Konačni rezultati i ocjene iz IPT

29.06.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin popravnog ispita iz IPT

20.06.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati drugog kolokvijuma IPT - 23.05.2017 14:07

23.05.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Materijali za vježbe, IPT - 23.05.2017 14:09

23.05.2017