Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultat popravnog ispita iz I dijela održanog 27.01.2020 11:36

28.01.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati drugog dijela ispita i ukupni rezultati

02.12.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin ispita

19.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati ispita održanog 1.11.2019. godine

04.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Materijal sa predavanja prof. Lj. Kašćelan

26.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin ispita kod prof. Lj. Kašćelan

26.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin za prvi dio ispita - 16.10.2019 10:26

16.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Konačne ocjene

02.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati popravnog dijela ispita održanog 1.2.2019. god.

01.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, održanog 28.01.2019. godine - 29.01.2019 11:17

29.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada (kod prof.dr Vesne Karadžić) će se održati 28.01. Sa početkom u 17,00 sati u sali 002, umjesto 25.01. Kako je bilo predviđeno rasporedom

15.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Popravni ispit - termin

15.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati drugog dijela ispita i ukupni rezultati

24.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 26.10.2018 09:59

26.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada Nova objava - 26.10.2018 14:06

26.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin za prvi dio ispita iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada Nova objava - 21.10.2018 11:17

21.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Materijali sa predavanja kod prof. Lj. Kašćelan - 20.10.2018 15:13

20.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Ukupni rezultati u popravnom roku - 01.02.2018 09:17

01.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati popravnog ispita iz prvog dijela Metodologije naucnoistrazivackog rada - 29.01.2018 17:18

29.01.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati popravnog ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 25.01.2018 13:49

25.01.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin popravnog ispita iz Metodologije naučnoistraživačkog radaNova objava - 26.12.2017 11:01

26.12.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati dijela ispita kod prof. Ljiljane Kašćelan - 22.11.2017 12:04

22.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Ukupni rezultati- 22.11.2017 21:21

22.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog radaNova objava - 13.11.2017 14:26

13.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Primjeri prijava - 28.10.2017 15:14

28.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Obrazac za prijavu - 27.10.2017 21:59

27.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin za prvi dio ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada - 23.10.2017 11:44

23.10.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Termin za dio ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 04.09.2017 17:22

04.09.2017