Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Termin ispita

08.01.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Nova objava - 23.12.2019 11:36

23.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

TERMIN K2P

22.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

TERMIN K2

10.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

TERMIN K2 POPRAVNI

29.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati K1

29.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Nova objava - 08.11.2019 14:47

08.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati ispita

04.02.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Završni ispit - za obnovce

09.01.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati popravnog ispita

11.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati kolokvijuma

19.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita-septembar

18.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Upis ocjena u index

20.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita sa popravnim

12.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

rezultati završnog ispita, predlog ocjena

06.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

popravni završnog ispita

05.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati K2 popravni, K1 pp

16.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Završni ispit

16.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

OSNOVI MENADŽMENTA, REZULTATI K2 popravni

08.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Osnovi menadžmenta - dodatni rok za polaganje drugog kolokvijuma

08.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati drugog kolokvijuma, popravni prvog

26.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

OSNOVI MENADŽMENTA - DRUGI KOLOKVIJUM

12.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

rezultati popravnog kolokvijuma I

02.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Osnovi menadžmenta-popravni prvog kolokvijuma

27.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI MENADŽMENTA

Prvi kolokvijum - OSNOVI MENADŽMENTA

08.11.2017