Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Carine, doprinosi, takse, ostali prihodi

03.03.2021


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Prvi kolokvijum

03.03.2021


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom link za predavanja

02.03.2021


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati dodatnog (covid) roka - 02.03.2021 09:04

02.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING USLUGA

Obavještenje

02.03.2021


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Obavještenje

02.03.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

Obavještenje

02.03.2021


MENADŽMENT - POSLOVNA ETIKA

Termin polaganja završnog ispita u martovskom roku

02.03.2021


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja ispita - Dodatni (Covid) rok

02.03.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati - mart 2021

02.03.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMSKA ANALIZA

Rezultati - mart 2021

02.03.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati dodatnog roka

02.03.2021


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Link za predavanja i vježbe - 03.03.2021.

02.03.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Polaganje ispita - 03.03. u 8:30

02.03.2021


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Predavanja - link za pristup

02.03.2021


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Predavanja - link za pristup

02.03.2021


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Časovi vježbi - link za pristup

02.03.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - UPRAVLJANJE PROMJENAMA

Upravljanje promjenama

02.03.2021


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 02.03.2021 17:00

02.03.2021


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Link za čas vježbi 02.03.

02.03.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi za treću sedmicu

02.03.2021


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi - treća sedmica

02.03.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE

Časovi predavanja i vježbi u trećoj radnoj sedmici

02.03.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja i vježbi u trećoj radnoj sedmici

02.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja i vježbi u trećoj radnoj sedmici

02.03.2021


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija i priprema za IV sedmicu predavanja

02.03.2021


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Predavanja - 01.03.2021

01.03.2021


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati COVID roka

01.03.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

eVjezbe - link za pristup

01.03.2021


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Časovi vjezbi - zoom

01.03.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Nova objava - 01.03.2021 10:04

01.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Nova objava - 01.03.2021 10:05

01.03.2021


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Prijava za izradu seminarskog rada

01.03.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 01.03.2021 11:02

01.03.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 01.03.2021 11:04

01.03.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 01.03.2021 11:07

01.03.2021


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Predavanja - uputstvo za sledeću sedmicu, bodovanje i evidencija dosadašnjeg rada

01.03.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina polaganja ispita u dodatnom martovskom roku

01.03.2021


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Predavanja - uputstvo za sledeću sedmicu, bodovanje i evidencija dosadašnjeg rada

01.03.2021


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 01.03.2021 13:11

01.03.2021


EKONOMIJA - Ekološka ekonomija

Nova objava - 01.03.2021 14:20

01.03.2021


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Predavanja link: 1.03

01.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Predavanja link: 1.03

01.03.2021


EKONOMIJA - NACIONALNA EKONOMIJA

Casovi

01.03.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Informacija u vezi s predavanjima- 01.03.2021 15:54

01.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima- 01.03.2021 22:10

01.03.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima - 01.03.2021 22:15

01.03.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

link za predavanja i vježbe 01 mart 2021

28.02.2021


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Dogovorni čas - Tehnologije i inovacije

28.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Predavanja - Upravljanje ljudskim resursima

28.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 219