Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Popravni kolokvijum

24.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma odrzanog 20 maja

24.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma odrzanog 20 maja

24.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Popravni kolokvijuma

24.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Popravni kolokvijuma

24.05.2020


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Zavrsni ispit

24.05.2020


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Zavrsni ispit

24.05.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

ZOOM predavanje

24.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Online nastava - ZOOM

24.05.2020


EKONOMIJA - RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA

Osvojeni poeni na kraju semestra

24.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Esej

21.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Prvi teorijski kolokvijum - 21.05.2020 14:18

21.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Prvi teorijski kolokvijum- 21.05.2020 14:24

21.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Raspored polaganja prvog teorijskog kolokvijuma- 21.05.2020 17:16

21.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

raspored polaganja prvog teorijskog kolokvijuma - 21.05.2020 17:19

21.05.2020


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Rezultati kolokvijuma održanog 18. maja 2020.

21.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi online

20.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi online

20.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi online

20.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

POPRAVNI TEST - TERMIN

20.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina predavanja

20.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup kolokvijumu

20.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Link za pristup testu

20.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Link za pristup testu

20.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup testu

20.05.2020


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Nova objava - 20.05.2020 10:22

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Link za pristup POPRAVNOM testu

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

LINK za pristup POPRAVNOM TESTU

20.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja

20.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja

20.05.2020


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma odrzanog 20 maja

20.05.2020


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati kolokvijuma odrzanog 20 maja

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

online cas- 20.05.2020 14:49

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 15:23

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

limk za pristup casu - 20.05.2020 15:30

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas 20.05.2020 16:14

20.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 20.05.2020 16:38

20.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Online cas 20.05.2020 17:28

20.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 20.05.2020 17:50

20.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 20.05.2020 17:57

20.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 17:58

20.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 18:39

20.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 19:13

20.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 158