Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Čas vježbi

16.05.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Materijal sa časova i teme za seminarske

16.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Zoom časovi

16.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Zoom časovi

16.05.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Link za čas

16.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

Online nastava

16.05.2020


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Online popravni kolokvijum (Menadžment Podgorica)

16.05.2020


EKONOMIJA - Engleski jezik (V stepen)

Nova objava - 15.05.2020 00:10 Engleski jezik V stepen

15.05.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o o terminu kolokvijuma - 15.05.2020 08:04

15.05.2020


EKONOMIJA - MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o terminu kolokvijuma - 15.05.2020 08:06

15.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Online aktivnost

15.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Link za čas

15.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Link za čas

15.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 15.05.2020. godine

15.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

LINK ZA PRISTUP II TESTU

15.05.2020


EKONOMIJA - RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA

ZOOM - DL časovi

15.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

ZOOM DL - Međunarodni marketing

15.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Obavještenje o završnom ispitu

15.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Link za pristup testu

15.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati kolokvijuma

15.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin konsultacija

15.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin konsultacija

15.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin konsultacija

15.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin konsultacija

15.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Rezultati II kolokvijuma

15.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Nova objava - 15.05.2020 20:24

15.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

Rezultati online popravnog kolokvijuma

15.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Nastavni materijal u tekućoj sedmici - 14.05.2020 07:37

14.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Aktivnost 15.05.

14.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Aktivnost 15.05.

14.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Aktivnost 15.05.

14.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Aktivnost 15.05.

14.05.2020


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

predavanja i vjezbe

14.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Online cas - 14.05.2020 10:55

14.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Online cas- 14.05.2020 10:57

14.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 14.05.2020. godine

14.05.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

LINK ZA PRISTUP POPRAVNOM TESTU

14.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 14.05.2020 12:07

14.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Obavještenje za časove vježbi 14.05.

14.05.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Vjezbe, 15.05.

14.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Šifra za Zoom čas u 13h

14.05.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 14.05.2020 15:02

14.05.2020


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Online nastava - ZOOM

14.05.2020


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Termin vježbi

14.05.2020


EKONOMIJA - STATISTIKA

Zoom vježbe 15.05.2020.

14.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Zoom vježbe 15.05.2020.

14.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 158