Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


POSLOVNA EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI

PREDAVANJE link 19 02 2020

19.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO PRAVO

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

19.02.2021


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 19.02.2021 12:45

19.02.2021


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 19.02.2021 12:46

19.02.2021


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 19.02.2021 12:47

19.02.2021


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 19.02.2021 12:51

19.02.2021


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Literatura

19.02.2021


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Ispitna pitanja

19.02.2021


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 19.02.2021 13:06

19.02.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - STRATEGIJSKO LIDERSTVO

Uvodni čas

19.02.2021


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

link za pristup predavanjima - 19.02.2021 16:40

19.02.2021


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

link za pristup predavanjima - 19.02.2021 16:44

19.02.2021


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA II

Nova objava - 19.02.2021 16:52

19.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Prijava za izradu seminarskog rada

18.02.2021


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

uvodno predavanje

18.02.2021


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Dogovorni čas

18.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Plan rada i prijava za seminarski

18.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Nastavak predavanja - uputstvo

18.02.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 18.02.2021. godine

18.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

link za pristup predavanjima - 18.02.2021 10:50

18.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

link za predavanja- 18.02.2021 10:55

18.02.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 18.02.2021 11:38

18.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Predavanja - DL

18.02.2021


EKONOMIJA - Ekološka ekonomija

Dogovorni cas

18.02.2021


MENADŽMENT - ISTRAŽIVANJE MARKETINGA

Obavjestenje o nastavi

18.02.2021


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Obavjestenje o nastavi

18.02.2021


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Obavjestenje o nastavi

18.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKO PREDVIĐANJE I PROGNOZE

Obavještenje o predavanjima

18.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA

Uvodni čas

18.02.2021


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Menadžment malih i srednjih preduzeća - Mentorski rad - Dogovorni čas

18.02.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Link za časove predavanja u drugoj sedmici

18.02.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Prvo predavanje - Zoom Link

18.02.2021


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Uvodne informacije o predmetu

18.02.2021


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Uvodne informacije o predmetu

18.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Literatura

17.02.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Prvi čas predavanja

17.02.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Materijal sa časova vježbi

17.02.2021


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Budžetsko računovodstvo - uvodni čas

17.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Uvodni čas

17.02.2021


MENADŽMENT - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Termin časova vježbi

17.02.2021


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Plan rada - studijska 2020/2021.

17.02.2021


EKONOMIJA - NACIONALNA EKONOMIJA

Plan rada

17.02.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijali za predavanja

17.02.2021


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 17.02.2021 11:15

17.02.2021


EKONOMIJA - POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA

Dogovorni čas

17.02.2021


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

17.02.2021


EKONOMIJA - Demografska analiza

Obavještenje o načinu polaganja ispita

17.02.2021


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 17.02.2021 20:00

17.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup času vježbi

17.02.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

ePredavanje - 17.02.2021 21:31

17.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 219