Obavještenja za predmete - MUZIČKA AKADEMIJA


HARMONIKA - Muzička tehnologija I

Rezultati nakon popravnog ispita

27.01.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog ispitnog roka

25.01.2020


KLAVIR - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka

25.01.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka

25.01.2020


HARMONIKA - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka

25.01.2020


GITARA - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka

25.01.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Prijave za popravni ispit i rezultati redovnog roka

25.01.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


KLAVIR - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


HARMONIKA - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


GITARA - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Termini ispita i spisak okvirnih pitanja za ispit

07.01.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - MUZIČKI OBLICI I

Uvodno predavanje iz predmeta Muzički oblici i Harmonija

25.09.2017


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada sa izradom struč. rada I

Ispit iz Metodologije naučnog rada- AVGUSTOVSKI ROK

17.07.2017


DUVAČKI INSTRUMENTI - ISTORIJSKI RAZVOJ DUVAČKIH INSTRUMENATA I

Ispit iz Istorijskog razvoja duvačkih instrumenata

17.07.2017


KLAVIR - KLAVIR I

Klavir - Drugi ispitni rok

19.06.2017


GUDAČKI INSTRUMENTI - KAMERNA MUZIKA I

Konsultacije za popravni ispitni rok

15.06.2017


GUDAČKI INSTRUMENTI - KAMERNA MUZIKA I

Ansambl i programi

15.06.2017


GUDAČKI INSTRUMENTI - MUZIČKI OBLICI V

Ispit iz Muzičkih oblika za studente koji su bili na razmjeni u Trstu

15.06.2017


DUVAČKI INSTRUMENTI - KAMERNA MUZIKA I

Popravni rok iz predmeta Kamerna muzika

11.06.2017


DUVAČKI INSTRUMENTI - KAMERNA MUZIKA I

Konsultacije iz predmeta kamerna muzika

10.06.2017


KLAVIR - KLAVIR I

Ispit

01.06.2017


KLAVIR - ISTORIJSKI RAZVOJ PIJANIZMA I

Promjena termina ispita

25.05.2017


GUDAČKI INSTRUMENTI - KAMERNA MUZIKA I

Prijava ansambla i programa

24.05.2017


KLAVIR - KLAVIR I

Kolokvijum iz predmeta klavir

12.04.2017