Obavještenja za predmete - MUZIČKA AKADEMIJA


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I

MNI 2 SKRIPTA

20.01.2021


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III

materijal za ispit

19.01.2021


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III

Materijal za predavanje od 25.12.2020

29.12.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I

Materijali za predavanja 16.12.2020

16.12.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - Metodologija naučnog rada I

MNR 1 ZAHTJEVI ZA KOLOKVIJUM I ISPIT

14.12.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I

Predavanje MNI duvaci i gudaci - 24.11.2020 11:00

24.11.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III

RMI 2 predavanje 20.11.2020.

20.11.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I

Literatura za gudače

19.11.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I

Literatura za duvače

19.11.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada I

IZVODI SA PREDAVANJA 24.novembar i 1.decembar. 2020.

09.11.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - SOLFEĐO V

Primjeri u tenor ključu

18.10.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


KLAVIR - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


HARMONIKA - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


GITARA - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


KLAVIR - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


HARMONIKA - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


GITARA - Muzička tehnologija II

Prijave za ispit u septembarskom roku

31.08.2020


Opšta muzička pedagogija - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine

17.05.2020


KLAVIR - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine

17.05.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine

17.05.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine

17.05.2020


Opšta muzička pedagogija - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine

10.05.2020


KLAVIR - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine

10.05.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine

10.05.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine

10.05.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - SOLFEĐO II

Priprema za usmoni dio ispita - 10.05.2020 19:11

10.05.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II

SOLFEĐO priprema za usmeni dio ispita - 10.05.2020 19:14

10.05.2020


Opšta muzička pedagogija - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

03.05.2020


KLAVIR - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

03.05.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

03.05.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

03.05.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 01.05.2020 13:47

01.05.2020


Opšta muzička pedagogija - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine

25.04.2020


GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine

25.04.2020


DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine

25.04.2020


KLAVIR - Istorija umjetnosti II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine

25.04.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II

Nova objava - 10.04.2020 17:25

10.04.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV

Nova objava - 10.04.2020 17:57

10.04.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI

Nova objava - 10.04.2020 18:00

10.04.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodika nastave solfeđa sa pedagoškom praksom II

Nastavni materijal 08.04.2020 08:55

08.04.2020


OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II

Nastavni materijal 08.04.2020 08:58

08.04.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II

Nova objava - 07.04.2020 19:53 Uvod u klasični stil-muzičke prilike u Evropi polovinom XVIII vijeka

07.04.2020


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 07.04.2020 21:46

07.04.2020


1 | 2 | 3 | 4