Obavještenja za predmete - MUZIČKA AKADEMIJA


IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I   09.11.2023
  RMI 1 literatura
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada I   10.01.2022
  Zahtevi za ispit iz predmeta Metodologija naučnog rada
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada II   04.04.2021
  Teorijsko/metodološki elementi naučnog rada predavanje od 30.3.2021.
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada II   25.03.2021
  Anketiranje / materijali i zadaci za domaći zadatak
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada II   15.03.2021
  Predavanje mnr 2 istraživačke metode
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   20.01.2021
  MNI 2 SKRIPTA
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   19.01.2021
  materijal za ispit
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   29.12.2020
  Materijal za predavanje od 25.12.2020
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   16.12.2020
  Materijali za predavanja 16.12.2020
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - Metodologija naučnog rada I   14.12.2020
  MNR 1 ZAHTJEVI ZA KOLOKVIJUM I ISPIT
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I   24.11.2020
  Predavanje MNI duvaci i gudaci - 24.11.2020 11:00
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III   20.11.2020
  RMI 2 predavanje 20.11.2020.
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I   19.11.2020
  Literatura za gudače
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I   19.11.2020
  Literatura za duvače
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Metodologija naučnog rada I   09.11.2020
  IZVODI SA PREDAVANJA 24.novembar i 1.decembar. 2020.
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - SOLFEĐO V   18.10.2020
  Primjeri u tenor ključu
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
KLAVIR - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
HARMONIKA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GITARA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija I   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GUDAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
KLAVIR - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
HARMONIKA - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
DUVAČKI INSTRUMENTI - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
GITARA - Muzička tehnologija II   31.08.2020
  Prijave za ispit u septembarskom roku
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Istorija umjetnosti II   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
KLAVIR - Istorija umjetnosti II   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Istorija umjetnosti II   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
KLAVIR - Istorija umjetnosti II   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - SOLFEĐO II   10.05.2020
  Priprema za usmoni dio ispita - 10.05.2020 19:11
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - SOLFEĐO II   10.05.2020
  SOLFEĐO priprema za usmeni dio ispita - 10.05.2020 19:14
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Istorija umjetnosti II   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine
KLAVIR - Istorija umjetnosti II   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine
GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine
DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ENGLESKI JEZIK IV   01.05.2020
  Nova objava - 01.05.2020 13:47
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA - Istorija umjetnosti II   25.04.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine
GUDAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   25.04.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine
DUVAČKI INSTRUMENTI - Istorija umjetnosti II   25.04.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine
KLAVIR - Istorija umjetnosti II   25.04.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA II   10.04.2020
  Nova objava - 10.04.2020 17:25
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI - ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV   10.04.2020
  Nova objava - 10.04.2020 17:57

1 | 2 | 3 | 4