Obavještenja za predmete - Medicinski fakultet


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

19.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum II: osvojeni poeni

19.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija II

Osvojeni poeni do Ispita

18.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

Rezultati kolokvijuma

17.05.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja

17.05.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

XII predavanje: Etarska ulja

16.05.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja

15.05.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanja

15.05.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Konsultacije u vezi herbarske zbirke: termin i mjesto održavanja

14.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati kolokvijuma

14.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

II teren (Plavnica-Virpazar): spisak biljaka

11.05.2019


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

10.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

rezultati kolokvijuma

09.05.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

09.05.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati kolokvijuma

08.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

XI predavanje: Terpenoidi

08.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

Kolokvijum II: termin polaganja

07.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Model herbarskog lista

06.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

DEVETA laboratorijska vježba: Razlike između klasa; Determinacija biljaka; Glavočike (materijal)

06.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Terenska nastava (Plavnica-Virpazar) - datum i vrijeme održavanja

06.05.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

X predavanje: Saponozidi & Tanini

25.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

rezultati testa

25.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija II

Rezultati Kolokvijuma - Organska hemija II

23.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

Kolokvijum I: osvojeni poeni

21.04.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

predavanje

19.04.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati kolokvijuma

19.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

IX predavanje: Heterozidi

17.04.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija II

Termin Kolokvijuma

16.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

I teren (Duklja): spisak biljaka

16.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Terenska nastava (Duklja) - datum i vrijeme održavanja

14.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

OSMA laboratorijska vježba: Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače (materijal)

13.04.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanja slajdovi

12.04.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja

12.04.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati testa i popravnog kolokvijuma

11.04.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 10.04.

10.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

VIII predavanje: Heterozidi

10.04.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Popravni kolokvijum

06.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

TEST: osvojeni poeni

06.04.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja

05.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

05.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik IV

Rezultati kolokvijuma

05.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik IV

Popravni kolokvijum - datum

05.04.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati kolokvijuma

05.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

SEDMA laboratorijska vježba: Alge, gljive i lišajevi (materijal)

05.04.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

04.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

rezultati testa

03.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

VII predavanje: Heterozidi

03.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

Kolokvijum I: termin polaganja

02.04.2019


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

02.04.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

TEST: termini polaganja

31.03.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje slajdovi

29.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.03.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 27.03.

27.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

VI predavanje: Alkaloidi

27.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje 26.03.

26.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanja 25.03.2019.

25.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

REZULTATI KOLOKVIJUMA

24.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

ŠESTA laboratorijska vježba: Anatomska građa cvijeta (materijal)

23.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanja

22.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje slajdovi

22.03.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje slajdovi

22.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Predispitne konsultacije za TEST i način prijave za polaganje

22.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati prvog kolokvijuma

22.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

V predavanje: Alkaloidi

20.03.2019


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

18.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

PETA laboratorijska vježba: Sekundarna građa stabla; anatomska građa lista (materijal)

16.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Kolokvijum

15.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

KOLOKVIJUM

15.03.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 13.03.2019.

13.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Promjena lokacije održavanja predavanja

13.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Promjena lokacije održavanja predavanja

13.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

IV predavanje: Alkaloidi

13.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Humana genetika

Nova objava - 12.03.2019 09:27

12.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 11.03.2019

11.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

ČETVRTA laboratorijska vježba: Primarna građa stabla i korijena (materijal)

09.03.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 04.03.2019.

07.03.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 04.03.2019.

07.03.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 07.03.2019.

07.03.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 06.03.2019.

06.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

III predavanje: Prirodne ljekovite sirovine - droge

06.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmaceutska hemija I

Nadoknada II vježbe - Farmaceutska hemija I

04.03.2019


Farmacija-Farmaceutska tehnologija III

II vježba

02.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

TREĆA laboratorijska vježba: Provodna tkiva (materijal)

01.03.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 28.02.2019.

01.03.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

II predavanje: Sekundarni metaboliti biljaka

27.02.2019


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

26.02.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 26.02.2019.

26.02.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 25.02.2019

25.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Dodatni materijal za praktičnu nastavu

23.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

DRUGA laboratorijska vježba: Meristemska tkiva (materijal)

22.02.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 21.02.2019.

21.02.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 20.02.2019.

20.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

I predavanje: Silabus predmeta i uvod u farmakognoziju

20.02.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 19.02.2019.

19.02.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 15.02.2019.

16.02.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 18.02.2019.

16.02.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Informator, raspored nastave, ispitna pitanja

14.02.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati testa

14.02.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Informator za studente, plan rada, raspored vjezbi

13.02.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Materijal sa prvog predavanja

13.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija II

Informacije i plan rada

11.02.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Katalog nastave, ispitna pitanja, raspored vježbi, seminarski radovi

11.02.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 12.02.2019.

11.02.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 11.02.2019.

11.02.2019


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Zaključne ocjene

08.02.2019


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Početak nastave - Osnovi biohemije

08.02.2019


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zakljucne ocjene - 3

08.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija II

rezultati ispita

07.02.2019


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zaključne ocjene 2

07.02.2019


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati popravnog završnog ispita. Ocjene

06.02.2019


Medicina-Engleski jezik

Medicinski fakultet - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika

05.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Farmakognozija I

Predavanja: termin i mjesto održavanja

05.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Početak laboratorijskih vježbi: vrijeme i mjesto održavanja

05.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

PRVA laboratorijska vježba: Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

05.02.2019


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Početak nastave - Opšta i oralna biohemija

05.02.2019


Farmacija-Medicinska biohemija

Početak nastave - Medicinska biohemija

05.02.2019


Farmacija-Fitoterapija

Konačna evidencija osvojenih poena i predlog ocjena

04.02.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Konačna evidencija osvojenih poena i predlog ocjena

04.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 03.02.2019 13:31

03.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita

03.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita

03.02.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 31.01.2019 18:54

31.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit u II januarskom roku: vrijeme i mjesto održavanja

30.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Rezultati prakticnog ispita-Farmakognozija II

30.01.2019


Stomatologija-Medicinska informatika

Konačne ocjene - januar 2019.

30.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Rezultati završnog ispita u II januarskom roku

29.01.2019


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zaključne ocjene

28.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

28.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

28.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Farmakognozija II-praktični ispit

28.01.2019


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati završnog ispita

28.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Rezultati praktičnog ispita iz Fitoterapije_drugi rok

28.01.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Osvojeni poeni iz Hemije

25.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati popravnog završnog ispita

23.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija I

Rezultati popravih kolokvijuma i zbir predispitnih poena

22.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Rezultati završnog ispita u I januarskom roku

22.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Rezultati završnog ispita u I januarskom roku

22.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit u I januarskom roku: vrijeme i mjesto održavanja

21.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Završni ispit u II januarskom roku: vrijeme i mjesto održavanja

21.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijumi I i II, popravni rok: rezultati

19.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati zavrsnog ispita

18.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Termin objave rezultata i pregleda radova za završni ispit

17.01.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Raspored kolokvijuma

17.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Rezultati praktičnog ispita

16.01.2019


Primijenjena fizioterapija (2017)-Fizika

Nova objava - 16.01.2019 16:47 Rezultati završnog ispita iz Fizike

16.01.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati Završnog Ispita iz Hemija u medicini

16.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Završni ispit u I januarskom roku: vrijeme i mjesto održavanja

14.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum II, popravni rok: rezultati

14.01.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Obavještenje za studente medicine

14.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 13.01.2019 14:17

13.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Rezultati praktičnog ispita iz Fitoterapija_prvi rok

12.01.2019


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Termin provjere znanja iz Hemija u medicini

11.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijumi I i II: termin polaganja u popravnom roku i način prijave

10.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijumi I i II: termin polaganja u popravnom roku i način prijave

10.01.2019


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

09.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Predispitne konsultacije

09.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit

09.01.2019


Farmacija-Fitoterapija

Eseji: osvojeni poeni

09.01.2019


Farmacija-Farmakognozija II

Ispitna pitanja za usmeni dio završnog ispita

03.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 02.01.2019 15:02

02.01.2019


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 02.01.2019 15:07

02.01.2019


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Predlog ocjena

02.01.2019


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.12.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Drugi domaći zadatak

29.12.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Biologija sa humanom genetikom

Nova objava - 28.12.2018 03:02

28.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum II: rezultati

28.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum II: rezultati

28.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Osvojeni bodovi iz Hemije do Ispita

26.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Praktični ispit: termini polaganja

26.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa XI laboratorijske vježbe

25.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati II kolokvijuma

25.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba XIII

25.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija I

Nova objava - 24.12.2018 10:29

24.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 23.12.2018 19:16

23.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum II: način prijave za polaganje

22.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum II: način prijave za polaganje

22.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Eseji: studentske prezentacije

22.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

XIII predavanje: Aromatične droge

21.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

XIV predavanje: Gume i sluzi

21.12.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Tablice

21.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati testa

20.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Termin za popravni kolokvijum

20.12.2018


Primijenjena fizioterapija-Biomedicinska informatika sa zdrav. statistikom

Nova objava - 20.12.2018 15:10

20.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja

19.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba XII

18.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa X laboratorijske vježbe

17.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 17.12.2018 10:51

17.12.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati kolokvijuma

16.12.2018


Primijenjena fizioterapija (2017)-Fizika

Nova objava - 16.12.2018 20:29Rezultati iz Fizike II kolokvijum

16.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje 14.12.

14.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

XI predavanje: Aromatične droge

14.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

XII predavanje: Aromatične droge

14.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

Seminarski rad - rezultati

13.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Termini za test i popravni kolokvijum

12.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Hemija u medicini

11.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Prezentacije sa predavanja

11.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba X

11.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa IX laboratorijske vježbe

10.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 10.12.2018 09:43

10.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 10.12.2018 09:48

10.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

10.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

10.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum II: termin polaganja

07.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum II: termin polaganja

07.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

IX predavanje: Saponozidne droge

07.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

X predavanje: Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima

07.12.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija II

rezultati testa

04.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Ispitna pitanja

04.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Raspored praktične nastave

04.12.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Katalog nastave

04.12.2018


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

04.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba IX

04.12.2018


Farmacija-Fitoterapija

Praktična nastava - posjeta apoteci

04.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa ViII laboratorijske vježbe

03.12.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Rezultati kolokvijuma

02.12.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 8

02.12.2018


Farmacija-Farmakognozija II

VIII predavanje: Heterozidne droge

30.11.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Prvo predavanje

29.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

VIII predavanje: Antiinflamatorne i adaptogene biljke

29.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

Druga laboratorijska vježba

28.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

28.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba VIII

27.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 26.11.2018 12:59

26.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati prvog kolokvijuma - Matematika

25.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa VII laboratorijske vježbe

25.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum I: rezultati

24.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum I: rezultati

24.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati nakon I kolokvijuma

23.11.2018


Primijenjena fizioterapija (2017)-Fizika

Nova objava - 23.11.2018 12:33 Rezultati I kolokvijuma iz Fizike

23.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 23.11.2018 20:15

23.11.2018


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

22.11.2018


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinska biohemija i hemija

Nova objava - 21.11.2018 07:45

21.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati popravnog I kolokvijuma

21.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

I laboratorijska vježba

21.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba VII

20.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa V laboratorijske vježbe

19.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa VI laboratorijske vježbe

19.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

VII predavanje: Heterozidne droge

17.11.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Prvi domaći zadatak

17.11.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Kolokvijum

17.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

VII predavanje: Biljke i bolesti urinarnog sistema

14.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba VI

13.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Kolokvijum iz Engleskog jezika (III semestar)

12.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Kolokvijum iz Engleskog jezika (I semestar)

12.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati I kolokvijuma nakon provjere

12.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 12.11.2018 18:38

12.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati I kolokvijuma

11.11.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 7

11.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

VI predavanje: Heterozidne droge

09.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

VI predavanje: Biljke i bolesti metabolizma

07.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba V

06.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

V predavanje: Alkaloidne droge

04.11.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa IV laboratorijske vježbe

04.11.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 6

04.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 03.11.2018 10:04

03.11.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 03.11.2018 10:05

03.11.2018


Farmacija-Fitoterapija

V predavanje: Biljke i bolesti kardiovaskularnog sistema

31.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum I: termin polaganja

30.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Kolokvijum I: termin polaganja

30.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba IV

30.10.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija I

Rezultati I testa iz organske hemije (26.10.2018)

29.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa III laboratorijske vježbe

29.10.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 4

28.10.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 5

28.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

IV predavanje: Alkaloidne droge

26.10.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija II

rezultati testa

24.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

IV predavanje: Biljke i bolesti nervnog sistema

24.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba III

23.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa I laboratorijske vježbe

21.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Materijal sa II laboratorijske vježbe

21.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

III predavanje: Alkaloidne droge

19.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

III predavanje: Propisi za biljne proizvode

17.10.2018


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente

16.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

I predavanje: Uvod u fitoterapiju i silabus predmeta

16.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

II predavanje: Biljni medikamenti

16.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Eseji: teme i uputstva za pisanje

16.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Materijal sa prve vježbe

16.10.2018


Farmacija-Fitoterapija

Vježba II

16.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

II predavanje: Fitoterapija i fitopreparati

12.10.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 3

06.10.2018


Farmacija-Farmakognozija II

I predavanje: Silabus predmeta

05.10.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 1

30.09.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predavanje 2

30.09.2018


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente - Ispit iz predmeta Hirurgija

29.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 29.09.2018 18:07

29.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 26.09.2018 14:51

26.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Predavanja: termin i mjesto održavanja

24.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Konačna evidencija poena i predlog ocjene nakon septembarskog roka

17.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Konačna evidencija poena i predlog ocjene nakon septembarskog roka

17.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

II septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

15.09.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Rezultati ispita u avg-sept roku

12.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 12.09.2018 21:53

12.09.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

10.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

II septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

10.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija II

Nova objava - 10.09.2018 12:12

10.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

06.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija I

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE 1 (Septembarski rok, 2. termin)

06.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

I septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Prijava za ispit u II septembarskom roku

03.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Prijava za ispit u II septembarskom roku

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 03.09.2018 23:16

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati ispita iz Matematike - Farmacija

02.09.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Promjena termina ispita

31.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

I septembarski ispitni rok - raspored polaganja

30.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Organska hemija I

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE 1 (Avgust, Prvi termin)

29.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

rezultati ispita

28.08.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Vrijeme i sala za ispit iz Hemije

27.08.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

27.08.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Septembarski rok

24.08.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Prijava za ispit u I septembarskom roku

21.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Prijava za ispit u I septembarskom roku

20.08.2018


Medicina-Farmakologija sa toksikologijom

Obavještenje o terminu završnog ispita

19.07.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

06.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Konačna evidencija poena nakon junsko-julskog roka

04.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Termin za preuzimanje pregledanih herbarijuma

04.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Završni ispit, III rok - raspored polaganja

30.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

28.06.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita i predlozi ocjena

28.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

26.06.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

19.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Završni ispit, III rok - termin za polaganje

19.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Završni ispit, II rok - dodatne informacije

18.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita

16.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Završni ispit, II rok - termin za polaganje

14.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

13.06.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

12.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Termin za konsultacije

08.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

05.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

05.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijumi I i II, popravni rok - osvojeni poeni

02.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena

02.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

30.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Herbarska zbirka - uputstva za pripremu i spisak biljaka

27.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Ispitna pitanja

26.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum II - osvojeni poeni

25.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum II - izmijenjen termin i mjesto polaganja

24.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predispitni bodovi

24.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Završni ispit, I rok - termin za polaganje

24.05.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Nova objava - 21.05.2018 11:11 Lista osvojenih predispitnih poena studenata 2018 na predmetu "Radiologija i nuklerana medicina"

21.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Bioče, Biogradska gora i Kolašin - spisak biljaka

19.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Termin za konsultacije

19.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Dodatni materijal

19.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Nadoknada predavanja

17.05.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

predavanje

16.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Terenska nastava (Biogradska gora) - datum i vrijeme održavanja

15.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati kolokvijuma (popravnog)

15.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum II - termin za polaganje

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Dvanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Euphorbiaceae-Orchidaceae

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Jedanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Betulaceae-Loranthaceae

12.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Ispitni rokovi

11.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Ispitni rokovi

11.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

10.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati kolokvijuma

09.05.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Ispitni termini

09.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Termin za osmu vježbu i konsultacije

08.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Slajdovi

07.05.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predispitni bodovi

07.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Deseto predavanje - Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače; Skrivenosjemenjače: Magnoliaceae-Papaveraceae

07.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Osma laboratorijska vježba - Glavočike; Tipovi cvasti i ploda (materijal)

07.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Slajdovi

04.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati drugog kolokvijuma

03.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Drugi kolokvijum

02.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Sedma laboratorijska vježba - Alge, gljive i lišajevi; Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače (materijali)

01.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje

29.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Plavnica i Virpazar - spisak biljaka

27.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Test - osvojeni poeni

26.04.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje - slajdovi

25.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati testa

25.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Deveto predavanje - Osnovi sistematike i nomenklature biljaka; Alge, gljive i lišajevi

23.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Terenska nastava (Plavnica-Virpazar) - datum i vrijeme održavanja

23.04.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje slajdovi

16.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum I - osvojeni poeni

12.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

rezultati kolokvijuma

08.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

05.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Analitička hemija I

Rezultati testa

04.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Test - termini polaganja

04.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

04.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje - slajdovi

02.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Osmo predavanje - Razmnožavanje, fiziologija i biotehnologija

02.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Terenska nastava (Duklja) - datum i vrijeme održavanja

02.04.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 29.03.

31.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Kolokvijum I - termin za polaganje

27.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Sedmo predavanje - Reproduktivni organi biljke

26.03.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanja za studente po starom programu

24.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 22.03

23.03.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanja

23.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Šesta laboratorijska vježba - Anatomska građa cvijeta (materijal)

23.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Šesto predavanje - Vegetativni organi biljke

19.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Predispitne konsultacije za test - termin

18.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Peta laboratorijska vježba - Sekundarna građa stabla, anatomska građa lista (materijal)

16.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 15.03

15.03.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 12.03.

12.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Peto predavanje - Vegetativni organi biljke

12.03.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Prvi kolokvijum

10.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 08.03

09.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Četvrta laboratorijska vježba - Primarna građa stabla i korijena, radijalni provodni snopić (materijal)

09.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Četvrto predavanje - Biljna tkiva

06.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Obavještenje

04.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Treća laboratorijska vježba - Provodna tkiva (materijal)

03.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 01.03.

02.03.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 26.02.

28.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Seminarski radovi

28.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 29.02.

27.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Treće predavanje - Biljna tkiva

26.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Druga laboratorijska vježba - Meristemska tkiva (materijal)

24.02.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Predavanje 21.02.

24.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati uvodnog testa

23.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 22.02.

20.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 19.02

20.02.2018


Visoka medicinska škola (2017)-Osnovi biohemije

Informator i raspored praktične nastave

20.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Drugo predavanje - Biljna ćelija i organizacija biljnog tijela

19.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Prva laboratorijska vježba - Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

17.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Informator i ispitna pitanja

15.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Obavještenje

15.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Prvo predavanje

14.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 12.02.2018.

12.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u botaniku

12.02.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Plan nastave i ispitna pitanja iz radiologije i nuklearne medicine 2018

11.02.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Udžbenik

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Informator za studente

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Ispitna pitanja

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Raspored praktične nastave

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Opšta i oralna biohemija

Uvodno predavanje

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 09.02.2018 20:45

09.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - konačna evidencija poena i predlog ocjena

08.02.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Konačne ocjene

07.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - rezultati (II rok)

07.02.2018


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Konačne ocjene

06.02.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Evidencija

06.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Početak predavanja

06.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Botanika

Početak laboratorijskih vježbi

06.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit u II roku - vrijeme, mjesto i raspored polaganja

05.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita i ukupan broj poena

05.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Rezultati popravnog ispita

04.02.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Izmjena termina

04.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 02.02.2018 19:33

02.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Sala za ispit u petak, 02.02.2018.g.

31.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - prijava za polaganje u II roku

31.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - rezultati (I rok)

30.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 29.01.2018 16:39

29.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - vrijeme i mjesto polaganja

28.01.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Evidencija

27.01.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Rezultati završnog ispita

24.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predlog ocjena

21.01.2018


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Predlog ocjena

21.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 21.01.2018 16:57

21.01.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Sala u kojoj će se održati ispit 22.01.2018.

17.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Usmeni ispit

17.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - prijava za polaganje u I roku

14.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Završni ispit - termin

13.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni

10.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Predispitne obaveze - osvojeni poeni

10.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - ispitna pitanja

02.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 29.12.2017 17:31

29.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - popravni rok - termin

29.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Dvanaesto predavanje - Aromatične droge

28.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

27.12.2017


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - osvojeni poeni

25.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Pregled radova

24.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 23.12.2017 23:16

23.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Test II - osvojeni poeni

22.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Jedanaesto predavanje - Aromatične droge

22.12.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Rezultati 2. testa

21.12.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predlog ocjena 1

20.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 19.12.2017 21:00

19.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 18.12.2017 10:01

18.12.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Rezultati sa prvog kolokvijuma

16.12.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predlog ocjena

15.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deseto predavanje - Aromatične droge

15.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije)

12.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - rezultati

11.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 10.12.2017 15:51

10.12.2017


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati kolokvijuma

07.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizika

Nova objava - 05.12.2017 10:11

05.12.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

Tabela sa poenima nakon testa

02.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

01.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija)

01.12.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Slučajne promjenljive

26.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Zadaci za vježbu

26.11.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predstavljanje podataka u računaru

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predstavljanje podataka u računaru

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Vjerovatnoća

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Slučajne promjenljive

26.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Sedmo predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

23.11.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

23.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum - osvojeni poeni

21.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Test I - osvojeni poeni

20.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

20.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

17.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Zadaci za vježbu

16.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Vjerovatnoća

16.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

11.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Primjer kolokvijuma

07.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Excel

06.11.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

OBAVJEŠTENJE

06.11.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

2. domaći zadatak

04.11.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

Kolokvijum - termin

03.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

02.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje

31.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Predstavljanje podataka u računaru

29.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Uvod u medicinsku statistiku

29.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Prikazivanje statističkih podataka

29.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

28.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

27.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Silabus predmeta

25.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija)

25.10.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)-Hemija

1. domaći zadatak iz hemije

24.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Word

23.10.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Word

17.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Obavještenje

07.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Rad sa fajlovima

07.10.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Rad sa fajlovima

30.09.2017


Stomatologija-Bolesti zuba - pretklinika

Bolesti zuba-predklinika

16.06.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

25.04.2017


Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Anatomija

03.04.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Engleski jezik

20.02.2017