Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


POLITIKOLOGIJA - UVOD U POLITIČKE NAUKE

Bodovi tokom semestra

18.01.2020


EVROPSKE STUDIJE - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Bodovi tokom semestra

18.01.2020


NOVINARSTVO - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Bodovi tokom semestra

18.01.2020


POLITIKOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


EVROPSKE STUDIJE - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III

Rezultati završnog ispita

18.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Bodovi tokom semestra

17.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA GERONTOLOGIJA

Rezultate popravnih testova za prvi i drugi kolokvijum

17.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO

Literatura za završni ispit

16.01.2020


NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO

Literatura za završni ispit

16.01.2020


EVROPSKE STUDIJE - PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU

Izmjena termina popravnog ispita

15.01.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Bodovi tokom semestra

15.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - MEDIJSKA KONVERGENCIJA I PUBLIKA

Termin ispita

15.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


EVROPSKE STUDIJE - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


NOVINARSTVO - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Raspored polaganja završnog ispita

14.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ukupni bodovi

14.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ukupni bodovi

14.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ukupni bodovi

14.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - Završni ispit (novi termin)

14.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - Završni ispit (novi termin)

14.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - Završni ispit (novi termin)

14.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA

Bodovi tokom semestra

13.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA

Bodovi tokom semestra

13.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Engleski opšti 1 rezultati redovnog završnog ispita

13.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Engleski jezik opšti 1 Rezultati redovnog završnog ispita

13.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Engleski jezik opšti 1 Rezultati redovnog završnog ispita

13.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - NOVINARSKA ETIKA

Predispitni bodovi

13.01.2020


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Pomijeranje termina ispita

11.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Satnica polaganja redovnog završnog ispita iz Engleskog opšteg 1

10.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Satnica polaganja redovnog završnog ispita iz Engleskog opšteg 1

10.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I

Satnica polaganja redovnog završnog ispita iz Engleskog opšteg 1

10.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Završni ispit

10.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO

Rezultati za sedmi novinarski zadatak - izvještaj

09.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO

Predispitni bodovi - Uvod u novinarstvo

09.01.2020


POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


NOVINARSTVO - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


EVROPSKE STUDIJE - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka

07.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA

Termin redovnog roka završnog ispita

07.01.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U POLITIČKE NAUKE

Završni ispit

07.01.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UVOD U POLITIČKE NAUKE

Završni ispit

07.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 109