Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   22.01.2022
  Termini ispita iz predmeta Međunarodno poslovno pravo - 22.01.2022 09:56
POLITIKOLOGIJA - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita
EVROPSKE STUDIJE - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita
NOVINARSTVO - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita
MEĐUNARODNI ODNOSI - METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA   22.01.2022
  Rezultati završnog ispita
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNA SIGURNOST   22.01.2022
  Nova objava - 22.01.2022 14:58
NOVINARSTVO - ANALIZA MEDIJSKOG DISKURSA   22.01.2022
  Konačni bodovi
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III   22.01.2022
  Rezultati - završni ispit
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III   22.01.2022
  Rezultati - završni ispit
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III   22.01.2022
  Rezultati - završni ispit
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI III   22.01.2022
  Rezultati - završni ispit
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - FILOZOFIJA   21.01.2022
  Filozofija - preliminarne ocjene
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ETIKA   21.01.2022
  Etika - preliminarne ocjene
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   21.01.2022
  Rezultati završnog ispita
POLITIKOLOGIJA - STATISTIKA   21.01.2022
  Termin popravnog zavrsnog ispita
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO   21.01.2022
  Rezultati
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   20.01.2022
  Obavještenje - ispit
POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA   20.01.2022
  Obavještenje - ispit
MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   20.01.2022
  Obavještenje - ispit
NOVINARSTVO - GLOBALIZACIJA   20.01.2022
  Obavještenje - ispit
MEĐUNARODNI ODNOSI - MEĐUNARODNA SIGURNOST   20.01.2022
  Nova objava - 20.01.2022 15:55
POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   19.01.2022
  rezultati popravnih testova
KOMPARATIVNA POLITIKA - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II   19.01.2022
  SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - Termin popravnog ispita
POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA   19.01.2022
  Informacije o popravnim kolokvijumima
MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   19.01.2022
  Informacije o popravnim kolokvijumima
NOVINARSTVO - GLOBALIZACIJA   19.01.2022
  Informacije o popravnim kolokvijumima
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   19.01.2022
  Informacije o popravnim kolokvijumima
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U KOMUNIKOLOGIJU   19.01.2022
  Odlaganje ispita
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U KOMUNIKOLOGIJU   19.01.2022
  Termin ispita
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - TV NOVINARSTVO   19.01.2022
  Završni ispit
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO   19.01.2022
  Predispitni poeni
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U NOVINARSTVO   19.01.2022
  Završni ispit
KOMPARATIVNA POLITIKA - KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA   19.01.2022
  Komparativna javna uprava - Popravni završni ispit (novi termin)
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA   19.01.2022
  Komparativna javna uprava - Popravni završni ispit (novi termin)
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - USTAVNO PRAVO   19.01.2022
  Ustavno pravo - Popravni završni ispit
KOMPARATIVNA POLITIKA - POLITIKA U POSTKOMUNISTISTIČKIM DRUŠTVIMA   18.01.2022
  Rezultati kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   18.01.2022
  Informacije o redovnom ispitu
POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA   18.01.2022
  Informacije o redovnom ispitu
MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   18.01.2022
  Informacije o redovnom ispitu
NOVINARSTVO - GLOBALIZACIJA   18.01.2022
  Informacije o redovnom ispitu
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I   18.01.2022
  Engleski jezik struke 1 - satnica ispita 19.01.22.
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I   18.01.2022
  Engleski jezik struke 1 - satnica ispita 19.01.22.
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I   18.01.2022
  Engleski jezik struke 1 - satnica ispita 19.01.22.
NOVINARSTVO - ANALIZA MEDIJSKOG DISKURSA   18.01.2022
  Termin ispita
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - OSNOVI PRAVA   18.01.2022
  Osnovi prava - ukupni pregled bodova
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - OSNOVI PRAVA   18.01.2022
  Osnovi prava - ukupni pregled bodova
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - OSNOVI PRAVA   18.01.2022
  Osnovi prava - ukupni pregled bodova
KOMPARATIVNA POLITIKA - KOMPARATIVNO POLITIČKO PONAŠANJE   17.01.2022
  Bodovi tokom semestra
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - KOMPARATIVNO POLITIČKO PONAŠANJE   17.01.2022
  Bodovi tokom semestra

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 249