Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


POLITIKOLOGIJA - SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Ruska spoljna politika

27.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI

Ruska spoljna politika

27.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI

Ruska spoljna politika

27.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - MEDIJSKA KULTURA

Tekst za vježbe (2)

27.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - MIGRACIONA POLITIKA

Migraciona politika - MATERIJAL ZA 17.03.2020

26.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - MIGRACIONA POLITIKA

Migraciona politika - MATERIJAL ZA 24.03.2020.

26.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II

Nova objava - 26.03.2020 18:10

26.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II

Nova objava - 26.03.2020 18:16

26.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II

Nova objava - 26.03.2020 18:17

26.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA

Nastavni materijal - predavanja od 26.03.2020

26.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA PATOLOGIJA

Socijalna patologija - predavanja

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA KULTURA

Materijali za nastavu

25.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKA KULTURA

Materijali za nastavu

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI

Materijali za predavanje

25.03.2020


EVROPSKE STUDIJE - SPOLJNA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA EU

Prezentacije

25.03.2020


EVROPSKE STUDIJE - SPOLJNA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA EU

Vježbe - plan za naredni period

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Vježbe - plan za naredni period

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Prezentacije

25.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - vježbe

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - JAVNO MNJENJE

Materijali - vježbe

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - vježbe

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - JAVNO MNJENJE

Materijali - vježbe

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL TA 25.03.2020.

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Socijalna politika EU - MATERIJAL ZA 25.03.2020.

25.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - predavanja

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - JAVNO MNJENJE

Materijali - predavanja

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - predavanja

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - JAVNO MNJENJE

Materijali - predavanja

25.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Plan rada

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - JAVNO MNJENJE

Plan rada

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Plan rada

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA EKONOMIJA

Materijal - predavanja

25.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - JAVNO MNJENJE

Plan rada

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

Prvi zadatak za aktivnost

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Dijaloški žanrovi

25.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Dijaloški žanrovi

25.03.2020


MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA

Nova objava - 25.03.2020 17:58

25.03.2020


EVROPSKE STUDIJE - EVROPSKI KULTURNI MODELI

Online YouTube predavanje iz predmeta Evropski kulturni modeli, FPN, Evropske studije

25.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - GRUPNI SOCIJALNI RAD

Za ispit

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Za ispit

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE

Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 16.03.2020.

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE

Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 23.03.2020.

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI

Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 16.03.2020.

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI

Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 23.03.2020.

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA

Socijalna politika - MATERIJAL ZA 17.03.2020.

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA

Socijalna politika - MATERIJAL ZA 24.03.2020.

24.03.2020


POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI

Odbrane radova putem skype konferencije

24.03.2020


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Socijalna politika EU - materijal za 18.03.2020.

24.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 120