Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - OSNOVI PRAVA  
  Informaciona lista - Osnovi prava
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   20.03.2023
  Redovni I test
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   20.03.2023
  Redovni I test
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   19.03.2023
  Predavanje 20. III
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   19.03.2023
  Predavanje 20. III
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA EKONOMIJA   17.03.2023
  Srijeda 22.03. - prisustvo konferenciji
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI MARKETING   16.03.2023
  Treće predavanje
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   16.03.2023
  Treće predavanje
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI MARKETING   16.03.2023
  Treće predavanje
NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   16.03.2023
  Treće predavanje
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKO PONAŠANJE   16.03.2023
  Treće predavanje
NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE   16.03.2023
  Treće predavanje
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA   16.03.2023
  Termin prvog kolokvijuma
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   15.03.2023
  Treće predavanje
NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   15.03.2023
  Treće predavanje
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE   15.03.2023
  Nastava
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI   15.03.2023
  Termin prvog kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - IZBORNI SISTEMI   14.03.2023
  Prezentacije sa predavanja
KOMPARATIVNA POLITIKA - NAPREDNE METODE POLITIČKOG ISTRAŽIVANJA   14.03.2023
  Predavanje IV i V - Rekodiranje i deskriptivna statistika
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - NAPREDNE METODE POLITIČKOG ISTRAŽIVANJA   14.03.2023
  Predavanje IV i V - Rekodiranje i deskriptivna statistika
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI SISTEM EVROPSKE UNIJE   14.03.2023
  Nastava
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI MARKETING   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI MARKETING   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKO PONAŠANJE   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   13.03.2023
  Slajdovi - vježbe (2023)
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA   13.03.2023
  Materijal sa predavanja
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKO PONAŠANJE   09.03.2023
  Drugo predavanje
NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE   09.03.2023
  Drugo predavanje
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   08.03.2023
  Drugo predavanje
NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   08.03.2023
  Drugo predavanje
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA   08.03.2023
  Materijal sa predavanja
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI SISTEM EVROPSKE UNIJE   07.03.2023
  Predavanje
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE   07.03.2023
  Predavanje
KOMPARATIVNA POLITIKA - NAPREDNE METODE POLITIČKOG ISTRAŽIVANJA   07.03.2023
  Predavanje III - Datoteke
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - NAPREDNE METODE POLITIČKOG ISTRAŽIVANJA   07.03.2023
  Predavanje III - Datoteke
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - OSNOVI EKONOMIJE   06.03.2023
  OSNOVI EKONOMIJE - termini kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE   06.03.2023
  Termini odbrane radova
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - MEĐUNARODNI ODNOSI   06.03.2023
  Termini odbrane radova
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA EKONOMIJA   03.03.2023
  Odlaganje vježbi
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu 2023
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu 2023
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu 2023
NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu 2023
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Prezentacije sa prva dva predavanja
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   02.03.2023
  Prezentacije sa prva dva predavanja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 288