Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
NOVINARSTVO - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
EVROPSKE STUDIJE - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
NOVINARSTVO - POLITIČKA KULTURA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA KULTURA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   17.09.2021
  Termin popravnog ispita u septembarskom roku
NOVINARSTVO - MEDIJI I JAVNOST   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - NOVINARSKA ETIKA   17.09.2021
  Ispit- popravni rok
NOVINARSTVO - NOVINARSKA ETIKA   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
NOVINARSTVO - TEORIJE I TEHNIKE NOVINARSTVA   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA   17.09.2021
  Ispit - popravni rok
KOMPARATIVNA POLITIKA - DEMOKRATIJA I DEMOKRATIZACIJA   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
EVROPSKE STUDIJE - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
NOVINARSTVO - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   17.09.2021
  Rezultati ispita - avgust redovni
POLITIKOLOGIJA - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
NOVINARSTVO - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
NOVINARSTVO - POLITIČKA KULTURA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA KULTURA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - GLOBALIZACIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
NOVINARSTVO - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
EVROPSKE STUDIJE - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   17.09.2021
  Termin popravnog ispita - ažurirano
EVROPSKE STUDIJE - SPOLJNA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA EU   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
EVROPSKE STUDIJE - EVROPSKE INTEGRACIJE   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - EVROPSKE INTEGRACIJE   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
MEĐUNARODNI ODNOSI - INSTITUCIJE EU   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
POLITIKOLOGIJA - INSTITUCIJE EU   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
EVROPSKE STUDIJE - INSTITUCIJE EU   16.09.2021
  Rezultati drugog roka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 228