Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


- ALGEBRA   13.05.2024
  Popravni kolokvijum
- LABORATORATORIJSKI PRAKTIKUM I /TERMODINAMIKA/   13.05.2024
  Raspored polaganja ispita je dat na e-indexu- 13.05.2024 11:08
- STATISTIKA   13.05.2024
  Termin kolokvijuma
- DISKRETNA MATEMATIKA 2   13.05.2024
  rezultati popravnog kolokvijuma
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   13.05.2024
  Satnica kolokvijuma II i popravni test
- MATEMATIKA IV   13.05.2024
  Rezultati
- SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA   13.05.2024
  8. Razdio Lichenophyta - lišajevi
- SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA   13.05.2024
  IX vježba - Lišajevi
- PROGRAMSKI PREVODIOCI   12.05.2024
  2024 - Domaci 2
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   12.05.2024
  Termin kolokvijuma
- LINEARNA ALGEBRA 2   12.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- DISKRETNA MATEMATIKA 2   12.05.2024
  Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma
- RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA   12.05.2024
  Odbrana domaćih
- VIZUELIZACIJA I RAČUNARSKA GRAFIKA   12.05.2024
  Odbrana domaćih
- ALGEBRA 2   12.05.2024
  Drugi kolokvijum
- HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM   11.05.2024
  Rezultati kolokvijuma II
- EKOLOGIJA VEGETACIJE   10.05.2024
  rezultati kolokvijuma
- PARCIJALNE JEDNAČINE   10.05.2024
  Časovi vježbi zakazani za 10. maj
- ANALIZA 2   10.05.2024
  Termin predavanja - 10. maj
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   09.05.2024
  Kod sa 11. časa vježbi
- GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   09.05.2024
  Popravni prvog kolokvijuma
- PROGRAMSKI PREVODIOCI   09.05.2024
  2024 - semantička analiza
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   08.05.2024
  Nastavne aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
- MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PARALELNI ALGORITMI   08.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PARALELNI ALGORITMI   08.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PARALELNI ALGORITMI   08.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PARALELNO PROGRAMIRANJE   08.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PROGRAMSKI JEZICI   08.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   08.05.2024
  Drugi kolokvijum
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   08.05.2024
  Drugi kolokvijum
- MATEMATIČKO MODELIRANJE   08.05.2024
  Termin kolokvijuma
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   08.05.2024
  Kolokvijum II
- DISKRETNA MATEMATIKA 2   07.05.2024
  Obavještenje - vježbe
- NAPREDNE BAZE PODATAKA   07.05.2024
  Kolokvijum
- NAPREDNE BAZE PODATAKA   07.05.2024
  Kolokvijum
- BAZE PODATAKA II   07.05.2024
  Kolokvijum
- PROGRAMIRANJE II   07.05.2024
  Termin za vjezbe
- ANALIZA 2   06.05.2024
  Rezultati prvog kolokvijuma
- ANALIZA 4   06.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   04.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   04.05.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- ENGLESKI JEZIK 4   02.05.2024
  Kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK 4   02.05.2024
  Kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK III   02.05.2024
  Kolokvijum
- ENGLESKI JEZIK 4   30.04.2024
  Materijali za nastavu i obavještenja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 325