ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2019/20

06.07.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati popravnog završnog ispita - 2019/20

01.07.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje o popravnom završnom ispitu

28.06.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati završnog ispita - 2019/20

20.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati završnog ispita - 2019/20

16.06.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Evidencija osvojenih poena - arhitektura - geodezija 2019/20

15.06.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje o završnom ispitu - geodezija

15.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Evidencija osvojenih poena - geodezija 2019/20

12.06.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje o završnom ispitu

12.06.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

28.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

27.05.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Popravni drugi kolokvijum 27.05.2020.

27.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima

26.05.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima

26.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Popravni drugi kolokvijum

26.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

21.05.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

18.05.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Drugi kolokvijum 15.05.2020.

15.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Drugi kolokvijum 14.05.2020.

14.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavješetenje o promjeni termina drugog kolokvijuma

13.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje 07.05.2020. - 2. kolokvijum

07.05.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 5 o kolokvijumu

06.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

03.05.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Popravni prvi kolokvijum 30.04.2020.

30.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

30.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Popravni prvi kolokvijum 29.04.2020.

29.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

27.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Rezultati prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20

27.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Prvi kolokvijum 24.04.2020.

24.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Trigonometrijske sekcije

23.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Trigonometrijske sekcije

23.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Prvi kolokvijum 23.04.2020.

23.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje 16.04.2020. - kolokvijum

16.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 4 o domaćim zadacima i kolokvijumu

15.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje 09.04.2020.

09.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Deveto predavanje - geodezija - zadaci

08.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Topografski ključ

08.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima

08.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Deveto predavanje - geodezija - zadaci

08.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Topografski ključ

08.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje 02.04.2020.

02.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 2 o domaćim zadacima

01.04.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje br. 2 o domaćim zadacima

01.04.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje o ispravci zadatka

28.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje o domaćim zadacima

26.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje o domaćim zadacima

26.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - GEODEZIJA

Obavještenje o savaladavanju gradiva za vrijeme obustave nastave

18.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 -

Obavještenje o savaladavanju gradiva za vrijeme obustave nastave

18.03.2020


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Rezultati popravnog završnog ispita - inženjerska geodezija - 2019/20

16.01.2020


GRAĐEVINARSTVO - INŽENJERSKA GEODEZIJA

Rezultati završnog ispita - Inženjerska geodezija - 2019/20

10.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5