FARMACIJA -

II predavanje: Sekundarni metaboliti biljaka

20.02.2020


FARMACIJA -

Spisak studenata po grupama – praktična nastava

19.02.2020


FARMACIJA -

Termin za konsultacije: teorijska nastava

18.02.2020


FARMACIJA -

DRUGA laboratorijska vježba: Meristemska tkiva (materijal)

15.02.2020


FARMACIJA -

I predavanje: Uvod u farmakognoziju i silabus predmeta

13.02.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA

Interni materijal (praktikum) za laboratorijske vježbe

07.02.2020


FARMACIJA -

PRVA laboratorijska vježba: Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

07.02.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA

Praktična nastava: informacije o početku, mjestu održavanja i materijalima

07.02.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA

Materijal za PRVU laboratorijsku vježbu

07.02.2020


FARMACIJA -

Dodatni materijal za praktičnu nastavu

07.02.2020


FARMACIJA -

Usmeni ispit u II roku: osvojeni poeni

07.02.2020


FARMACIJA -

Evidencija poena i predlog ocjena

07.02.2020


FARMACIJA -

Teorijska nastava: informacije o početku i mjestu/terminu održavanja

07.02.2020


FARMACIJA -

Početak laboratorijskih vježbi: mjesto održavanja i termini po grupama

07.02.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

06.02.2020


FARMACIJA -

Završni (usmeni) ispit u II roku: mjesto i vrijeme održavanja

05.02.2020


FARMACIJA -

Pismeni ispit u II roku: osvojeni poeni

04.02.2020


FARMACIJA -

Evidencija poena i predlog ocjena

04.02.2020


FARMACIJA -

Rezultati praktičnog ispita - II januarski rok (popravni)

01.02.2020


FARMACIJA -

Usmeni ispit u I roku: osvojeni poeni

30.01.2020


FARMACIJA -

Završni (usmeni) ispit u I roku: mjesto i vrijeme održavanja

28.01.2020


FARMACIJA -

Završni (usmeni) ispit u II roku: način prijave i termin održavanja

28.01.2020


FARMACIJA -

Ispit iz praktičnog dijela gradiva – drugi januarski rok: osvojeni poeni

28.01.2020


FARMACIJA -

Pismeni ispit u I roku: osvojeni poeni

27.01.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

Rezultati zavrsnog ispita i prijava za popravni

27.01.2020


FARMACIJA -

Završni (pismeni) ispit u II roku: način prijave, mjesto i vrijeme održavanja

26.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati praktičnog ispita - I januarski rok

23.01.2020


FARMACIJA -

Praktični ispit - II januarski rok (popravni): mjesto i vrijeme održavanja

23.01.2020


FARMACIJA -

Ispit iz praktičnog dijela gradiva (drugi januarski rok)

22.01.2020


FARMACIJA -

Vježba XII - materijal

19.01.2020


FARMACIJA -

Završni (pismeni) ispit u I roku: način prijave, mjesto i vrijeme održavanja

13.01.2020


FARMACIJA -

Završni (usmeni) ispit u I roku: način prijave i termin održavanja

13.01.2020


FARMACIJA -

Ispit iz praktičnog dijela gradiva – prvi januarski rok: osvojeni poeni

10.01.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

Prijava za polaganje zavrsnog ispita

09.01.2020


FARMACIJA -

Materijal za praktični dio ispita

05.01.2020


FARMACIJA -

Ispit iz praktičnog dijela gradiva (prvi januarski rok)

05.01.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

TESTOVI I i II u popravnom roku: osvojeni poeni

30.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum u popravnom roku: osvojeni poeni

30.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum u popravnom roku: osvojeni poeni

30.12.2019


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.12.2019


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI

TESTOVI I i II: termin polaganja u popravnom roku

28.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum u popravnom roku: mjesto i vrijeme održavanja

28.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum u popravnom roku: mjesto i vrijeme održavanja

28.12.2019


FARMACIJA -

XII predavanje: Aromatične droge

27.12.2019


FARMACIJA -

XIII predavanje: Gume i sluzi

27.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum: osvojeni poeni

27.12.2019


FARMACIJA -

Kolokvijum II u popravnom roku: način prijave za polaganje

25.12.2019


FARMACIJA -

Kolokvijumi u popravnom roku: način prijave za polaganje

25.12.2019


FARMACIJA -

II kolokvijum: osvojeni poeni

25.12.2019


FARMACIJA -

I kolokvijum u popravnom roku: osvojeni poeni

25.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10