FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

Nova objava - 27.03.2021 12:28

27.03.2021


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

Nova objava - 26.03.2021 12:35

26.03.2021


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA I

Nova objava - 30.12.2020 08:20

30.12.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA I

Nova objava - 09.12.2020 10:21

09.12.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA I

Prelazak na online nastavu

08.11.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Teorija rasijanja

11.05.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Vremenski zavisna teorija perturbacija

20.04.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Stacionarna teorija perturbacija degenerisanog nivoa

11.04.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Stacionarna teorija perturbacija

03.04.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Identične čestice

25.03.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Slaganje momenata impulsa

21.03.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

Udžbenik iz Kvantne mehanike - Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

18.03.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

Zbirka zadatak iz Kvantne mehanike - Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

18.03.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA II

On-line konsultacije iz Kvantne mehanike II

18.03.2020


FIZIKA - TEORIJSKA MEHANIKA I SPEC.TEORIJA RELATIVNOSTI

Nadoknada nastave

20.10.2019


FIZIKA - KVANTNA FIZIKA I

Rezultati prvog kolokvijuma iz Kvantne fizike I održanog 15 Novembra 2017

19.11.2017