BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Konačna evidencija osvojenih poena na predmetu

02.07.2020


NASTAVA BIOLOGIJE - BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE

Evidencija poena

02.07.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Rezultati završnog ispita

19.06.2020


BIOLOGIJA - TERENSKA NASTAVA

2. teren

29.05.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 26. Razviće insekata

14.05.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 25. Digitalni insektarijum

05.05.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 24. Echinodermata (SubPh. Echinozoa i SubPh. Crinozoa)

29.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Dogovor oko Kolokvijuma (Zoom) i predavanja za X-XV nedelju

28.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 23. Ph. Bryozoa i Echinodermata - 23.04.2020 13:49

23.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 22. Građa ekstremiteta - 16.04.2020 12:39

16.04.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Predavanja (9-11 nedelja) i obavjestenje o Kolokvijumu

14.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 21, Cl. Insecta – građa usnog aparata- 08.04.2020 13:25

08.04.2020


NASTAVA BIOLOGIJE - BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE

Materijal za "Bioloske Zbirke u Nastavi"

06.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 20 - Myriapoda 02.04.2020 14:06

02.04.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Nova objava - 30.03.2020 17:52

30.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Nova objava - 30.03.2020 17:55

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - KRENOBIOLOGIJA I EKOLOGIJA PODZEMNIH VODA

Predavanje - Podjela Izvora

30.03.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 19- Malacostraca

25.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Onlajn nastava - materijal za vježbe

25.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Onlajn nastava - materijal za vježbe

25.03.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Vježba br. 18. - 18.03.2020 09:23

18.03.2020


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA

Nova objava - 17.03.2020 13:03

17.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM

Nova objava - 17.03.2020 13:06

17.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Evidencija ostvarenih poena na predmetu

27.01.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Evidencija poena nakon završnog ispita

13.01.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Evidencija poena prije završnog ispita

08.01.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Raspored polaganja testa Ekologija životinja i Ekologija životinja I

23.12.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Rezultati kolokvijuma

24.11.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Rezultati kolokvijuma 2019/2020

24.11.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Raspored studenata za vježbe - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

08.10.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Evidencija poena nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

30.06.2019


NASTAVA BIOLOGIJE - BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE

Evidencija poena

19.06.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Evidencija poena nakon redovnog završnog ispita

03.06.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati testa

28.05.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Satnica polaganja testa

15.05.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.04.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati kolokvijuma

12.04.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Raspored studenata na vježbama

20.02.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija poena nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.01.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija poena nakon završnog ispita

13.01.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija osvojenih poena

30.12.2018


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Raspored po grupama za polaganja testa

23.12.2018


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA

ECTS Katalog

24.09.2018


BIOLOGIJA - INVERTEBRATA I

ECTS Katalog

07.06.2017


BIOLOGIJA - INVERTEBRATA II

ECTS Catalog

12.04.2017


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

ECTS Katalog

12.04.2017