BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Rezultati kolokvijuma

24.11.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Rezultati kolokvijuma 2019/2020

24.11.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

Raspored studenata za vježbe - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA

08.10.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Evidencija poena nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

30.06.2019


NASTAVA BIOLOGIJE - BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE

Evidencija poena

19.06.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Evidencija poena nakon redovnog završnog ispita

03.06.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati testa

28.05.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Satnica polaganja testa

15.05.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.04.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Rezultati kolokvijuma

12.04.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II

Raspored studenata na vježbama

20.02.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija poena nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.01.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija poena nakon završnog ispita

13.01.2019


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Evidencija osvojenih poena

30.12.2018


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

Raspored po grupama za polaganja testa

23.12.2018


BIOLOGIJA - ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA

ECTS Katalog

24.09.2018


BIOLOGIJA - INVERTEBRATA I

ECTS Katalog

07.06.2017


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I

ECTS Katalog

12.04.2017


BIOLOGIJA - INVERTEBRATA II

ECTS Catalog

12.04.2017