Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termini polaganja u septembarskom roku

16.08.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termini polaganja u septembarskom roku

16.08.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

27.06.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin popravnog završnog ispita

23.06.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Ukupni bodovi nakon popravnog završnog

23.06.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita

23.06.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati nakon popravnog završnog

18.06.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.06.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Termin popravnog završnog ispita

17.06.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati nakon završnog ispita

15.06.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon završnog ispita

12.06.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Konačni rezultati

11.06.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Konačni rezultati

08.06.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin popravnog završnog ispita

05.06.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 03.06.2019 18:16

03.06.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin završnog ispita

27.05.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin za prezentacije

27.05.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati pred završni ispit

25.05.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

24.05.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja popravnog drugog kolokvijuma

16.05.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin završnog ispita

16.05.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

14.05.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Orijentaciona lista ispitnih pitanja za završni ispit

13.05.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

13.05.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Pitanja za završni ispit i raspored obaveznih prezentacija

28.04.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

24.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

22.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

22.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

21.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin popravnog prvog kolokvijuma

18.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin popravnog prvog kolokvijuma

18.04.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

15.04.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati prvog kolokvijuma

15.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Termin časova vježbi

11.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati prvog kolokvijuma

10.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

09.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

09.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

04.04.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog prvog kolokvijuma

02.04.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

01.04.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

31.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

22.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin prvog kolokvijuma iz Razvoja organizacije

22.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove menadžmenta

20.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 17.03.2019 11:12

17.03.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Nova objava - 17.03.2019 11:16

17.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

16.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:49

13.03.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Nova objava - 13.03.2019 19:50

13.03.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Nova objava - 13.03.2019 19:52

13.03.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Nova objava - 13.03.2019 19:52

13.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

07.03.2019


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

02.03.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

25.02.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

17.02.2019


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 11.02.2019 13:00

11.02.2019


Ekonomija-Menadžment

Termin popravnog završnog ispita

05.02.2019


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

03.02.2019


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati sa bodovima za aktivnost

26.01.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati popravnog završnog ispita

23.01.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog završnog ispita iz ekonomije firme

18.01.2019


Ekonomija-Menadžment

Ispitna pitanja i termin završnog ispita

18.01.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.01.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati završnog ispita

17.01.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati završnog ispita iz Ekonomije firme

17.01.2019


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati završnog ispita

13.01.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin završnog ispita - srijeda, 16. 01. 2019.

12.01.2019


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Termin završnog ispita - srijeda, 16. 01. 2019.

09.01.2019


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Bodovi na aktivnost, pitanja za završni usmeni ispit i raspored polaganja završnog usmenog ispita

31.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Bodovi na aktivnost, pitanja za završni usmeni ispit i raspored polaganja završnog usmenog ispita

31.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

26.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković

26.12.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

26.12.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

26.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Ukupni rezultati sa bodovima na aktivnost

26.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati sa bodovima za aktivnost

26.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog drugog kolokvijuma

19.12.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Ispitna pitanja za završni ispit

19.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma i termin gledanja radova

17.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati nakon popravnog termina kolokvijuma

17.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin drugog kolokvijuma

14.12.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 6

12.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Gradivo za drugi kolokvijum

06.12.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati drugog kolokvijuma

05.12.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

30.11.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Odlaganje predavanja

23.11.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković - 6

22.11.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

21.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

20.11.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković - 5

20.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 5

20.11.2018


Ekonomija-Menadžment

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

18.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Termin časova vježbi iz Principa ekonomije

16.11.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

16.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin kolokvijuma iz Ekonomije firme - Termin časova vježbi iz Principa ekonomije

08.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 4

07.11.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Dodatni termin konsultacija za prvi kolokvijum

07.11.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Ispitna pitanja i termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

06.11.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati prvog kolokvijuma

03.11.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković - 4

26.10.2018


Ekonomija-Menadžment

Termin prvog kolokvijuma i ispitna pitanja

19.10.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 2 i 3

10.10.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković - 2 i 3

10.10.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković - 1

02.10.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 1

02.10.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi

27.09.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati kolokvijuma nakon drugog septembarskog roka

12.09.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon drugog septembarskog termina kolokvijuma

12.09.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Drugi septembarski termin

10.09.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati kolokvijuma u prvom septembarskom roku

31.08.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Korigovani termin popravnih kolokvijuma iz Ekonomije firme u septembarskom roku

31.08.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati prvog septembarskog roka

31.08.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog septembarskog roka

29.08.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin polaganja - septembarski rok 2018.

30.07.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin polaganja - septembarski rok 2018.

30.07.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Termin upisivanja ocjena

03.07.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Gledanje radova i konsultacije

25.06.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Termin gledanja radova

24.06.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati popravnog završnog ispita

22.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

20.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita iz Osnova menadžmenta

17.06.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati završnog ispita

15.06.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Raspored popravnog završnog ispita

15.06.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Nova objava - 14.06.2018 13:46

14.06.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Konačni rezultati

13.06.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Nova objava - 11.06.2018 10:44

11.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Raspored polaganja završnog ispita iz Osnova menadžmenta

07.06.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja završnog ispita iz Osnova menadžmenta

03.06.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

29.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati sa bodovima na aktivnost

29.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Ispitna pitanja i termin završnog ispita

28.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termini završnog ispita

28.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati

26.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja popravnog drugog kolokvijuma

24.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

19.05.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Pitanja za završni ispit

19.05.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Pitanja za završni ispit

19.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin drugog kolokvijuma

19.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Odbrane eseja

19.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Odbrane eseja

19.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma

16.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

16.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Raspored za prezentacije studenata iz Razvoja organizacije

13.05.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Termin drugog kolokvijuma

10.05.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma

05.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Nova objava - 05.05.2018 23:18

05.05.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

25.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

24.04.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

22.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

15.04.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

15.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

12.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 12.04.2018 12:38

12.04.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

11.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove menadžmenta

09.04.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Rezultati prvog kolokvijuma

08.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Prijavljivanje za popravni prvi kolokvijum

07.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

07.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

02.04.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin popravnog prvog kolokvijuma

02.04.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin prvog kolokvijuma

30.03.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Termin prvog kolokvijuma

30.03.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Termini prvog kolokvijuma

30.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

29.03.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Razvoj organizacije

Termin prvog kolokvijuma

28.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-OSNOVE MENADŽMENTA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Osnove menadžmenta

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Osnove menadžmenta

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Časovi predavanja

27.03.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Nova objava - 22.03.2018 11:18

22.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi sa predavanja

19.03.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin prvog kolokvijuma

17.03.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Nova objava - 14.03.2018 16:16

14.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi sa predavanja

10.03.2018


Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Predavanja

08.03.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi sa predavanja

27.02.2018


Ekonomija (model studija 3+2+3)-EKONOMIJA FIRME

Slajdovi sa predavanja

17.02.2018


Ekonomija-Menadžment

Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita - Menadžment

09.02.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati popravnog završnog MSP

06.02.2018


Ekonomija-Menadžment

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

05.02.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje

03.02.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje

02.02.2018


Ekonomija-Menadžment

Ukupni rezultati pred popravni završni ispit

26.01.2018


Ekonomija-Menadžment

Rezultati završnog ispita

24.01.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati završnog ispita

24.01.2018


Ekonomija-Menadžment

Raspored polaganja završnog ispita

23.01.2018


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati završnog ispita

09.01.2018


Ekonomija-Menadžment

Gledanje radova

02.01.2018


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Gledanje radova

02.01.2018


Ekonomija-Menadžment

Rezultati

31.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Podgorica

31.12.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma uz bodove na aktivnost

31.12.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati - Podgorica

30.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog drugog kolokvijuma - Podgorica

28.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomija firme

24.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin drugog kolokvijuma

21.12.2017


Ekonomija-Menadžment

Okvirna lista pitanja za završni ispit

18.12.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Bijelo Polje

13.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termin popravnog prvog kolokvijuma - Bijelo Polje

12.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Ispitna pitanja

07.12.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Pitanja za završni ispit

07.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Odloženi časovi predavanja - utorak, 5. decembar 2017.

05.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - Podgorica

05.12.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog prvog kolokvijuma - Podgorica

30.11.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Rezultati prvog kolokvijuma - Bijelo Polje

29.11.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Termin popravnog prvog kolokvijuma

27.11.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

27.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice ćetković p.51 i p.52

24.11.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Podgorica

22.11.2017


Ekonomija-Menadžment

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

19.11.2017


Ekonomija-Menadžment

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment

16.11.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća

16.11.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme

15.11.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

13.11.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Rezultati prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Bijelo Polje

12.11.2017


Ekonomija-Menadžment

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment

10.11.2017


Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima

Ispitna pitanja - prvi kolokvijum

07.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković p.3 i p.411

07.11.2017


Ekonomija-Menadžment

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

03.11.2017


Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Ekonomija firme

Termini kolokvijuma iz Ekonomije firme - Bijelo Polje

01.11.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća

Termini kolokvijuma - Bijelo Polje

01.11.2017


Ekonomija-Menadžment

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

30.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković p.2 i p.21

23.10.2017


Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-EKONOMIJA FIRME

Termin prvog kolokvijuma

20.10.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme

Prezentacije profesorice Ćetković 11 i 12

07.10.2017


Menadžment Bijelo Polje-Ekonomija firme

Prezentacije sa predavanja iz Ekonomije firme

07.10.2017


Ekonomija-Ekonomija firme

Rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka.

06.09.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

24.06.2017


Ekonomija-Ekonomija firme

Rezultati nakon popravnog završnog usmenog ispita

24.06.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta

Termin popravnog završnog ispita

23.06.2017


Ekonomija-Ekonomija firme

Upisivanje ocjena iz Ekonomije firme

21.06.2017