Obavještenja za predmete - DRAMA I POZORIŠTE


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine

17.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - MENADŽMENT U KULTURI II

Novo YouTube predavanje na temu kreativnih gradova

10.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine

10.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - TEORIJA MEDIJA II

ZOOM

05.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Termini nastave za maj

04.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Termini nastave za maj

04.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine

03.05.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Finansiranje pozorišta - oblici i vrste finansiranja

28.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Termin online nastave za 29. april

27.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Temin online nastave za 28. april

27.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - MENADŽMENT U KULTURI II

Novo online YouTube predavanje na temu kreativnih industrija

25.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine

25.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - MUZIKA II

Muzika u medijima (srednji vijek i renesansa) i istorija muzike XVIII vijeka

22.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - MENADŽMENT U KULTURI II

Novo online YouTube predavanje iz predmeta Menadžment u kulturi II, osnovne studije Drama i pozorište, film i mediji

21.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Termin online nastave za 22. april

20.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Termin online nastave za 21. april

20.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Tehničko-tehnološki aspekti pozorišne produkcije

15.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Pozorišni festivali i Pozorišne mreže

14.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Uloga producenta u procesu pozorišne produkcije

07.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD

Plasman projekta predstave - pozorišna publika i istraživanje publike

06.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Osnovni modeli pozorišne produkcije

01.04.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD

Institucionalni i neformalni aspekti u radu na pozorišnom projektu – značaj definisanja pozorišne politike

30.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - POZORIŠNA PRODUKCIJA II

Metodologija izrade elaborata projekta predstave

25.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE

Metodologija izrade seminarskih radova i eseja iz oblasti dramskih umjetnosti

23.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-obavještenje o načinu održavanja nastave

23.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - OSNOVI DRAMATURGIJE

Osnovi dramaturgije - Nastava na daljinu

22.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - TEORIJA MEDIJA II

Online nastava - Uputstvo za predmet Teorija medija II

17.03.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Literatura za Istoriju umjetnosti II

16.02.2020


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.

23.12.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

26.11.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-Literatura

29.09.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti II održanog 25. marta 2019. godine

25.03.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Rezultati I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti II održanog 18. marta 2019. godine

20.03.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Literatura za Istoriju umjetnosti II

10.02.2019


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Rezultati II kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 27. decembra 2018. godine

27.12.2018


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 26. novembra 2018. godine

28.11.2018


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Rezultati I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 19. novembra 2018. godine

21.11.2018


DRAMA I POZORIŠTE - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-Obavezna literatura

09.10.2018