Obavještenja za predmete - FIZIČKA KULTURA


- Biomehanika I   01.07.2020
  Nova objava - 01.07.2020 21:37
- Liderstvo u sportu   30.06.2020
  KONAčNI REZULTATI
- Liderstvo u sportu   24.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
- Liderstvo u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
- Liderstvo u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
- Biomehanika II   08.11.2019
  Biomehanika II - 1. kolokvijum - rezultati
- Biomehanika I   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Biomehanika I
- ODBOJKA -TAKTIKA   15.06.2017
  Popravni završnog ispita
- RITMIČKA GIMNASTIKA   30.05.2017
  Popravni ispit - Ritmička gimnastika
- KOREKTIVNA GIMNASTIKA I   30.05.2017
  Popravni ispit - Korektivna gimnastika I