Obavještenja za predmete - SPORT FITNESS I TURIZAM


SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   25.06.2021
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   14.06.2021
  Reyultati nakon zavrsnog ispita
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   09.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   08.03.2021
  Nastava ZOOM 10.03.2021.