Obavještenja za predmete - SOCIOLOGIJA


- SPECIJALNI SOCIOL. METODI I TEHNIKE IZBORNE DISC.   29.01.2021
  Popravni završni ispit
- SPECIJALNI SOCIOL. METODI I TEHNIKE IZBORNE DISC.   20.01.2021
  Završni ispit
- SPECIJALNI SOCIOL. METODI I TEHNIKE IZBORNE DISC.   20.12.2020
  Konsultacije
- SPECIJALNI SOCIOL. METODI I TEHNIKE IZBORNE DISC.   23.11.2020
  Konsultacije
- SPECIJALNI SOCIOL. METODI I TEHNIKE IZBORNE DISC.   29.10.2020
  Dogovorne konsultacije