Obavještenja za predmete - FIZIKA


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I   28.12.2022
  Rezultati zavrsnog 28.12.2022 11:12
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I   30.11.2022
  Rezultati testa - 30.11.2022 11:24
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I   30.11.2022
  Teme i instrukcije za predavanja - 30.11.2022 11:44
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   01.11.2022
  Prezentacije
FIZIKA - FIZIKA ATOMA I MOLEKULA   29.10.2022
  евиденција бодова после другог теста
FIZIKA - VIŠI KURS ČVRSTOG STANJA   26.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   14.01.2022
  Poeni posle završnog ispita i predlog ocena
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   28.12.2021
  Poeni posle popravnog kolokvijuma.
FIZIKA - ODABRANA POGLAVLJA IZ OPŠTE FIZIKE   23.12.2021
  Rezultati seminarskog rada - 23.12.2021 15:17
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   17.12.2021
  Poeni posle drugog kolokvijuma
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   13.12.2021
  Nova objava - 13.12.2021 14:27
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   11.11.2021
  Poeni posle prvog kolokvijuma
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE   11.10.2021
  Pozivnica za zoom nastavu.
FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA   20.09.2021
  Termin drugog septembarskog roka
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   11.09.2021
  Nova objava - 11.09.2021 17:59
FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA   08.09.2021
  Novi termin ispita
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II   26.05.2021
  Rezultati zavrsnog ispita- 26.05.2021 11:24
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II   07.05.2021
  poeni osvojeni tokom semestra- 07.05.2021 12:01
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II   16.04.2021
  Rezultati kolokvijuma - 16.04.2021 13:32
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II   14.04.2021
  kolokvijum iz metodike - 14.04.2021 13:10
FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II   12.04.2021
  Poeni osvojeni na predavanjima- 12.04.2021 13:54
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   08.02.2021
  Poeni posle popravnog završnog ispita
FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA   31.01.2021
  Novi termin popravnog završnog ispita
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   18.01.2021
  Nova objava - 18.01.2021 10:35
FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA   23.12.2020
  Novi termin kolokvijuma
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   21.12.2020
  Pozivnica za zoom nastavu.
FIZIKA - FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA   21.12.2020
  Nova objava - 21.12.2020 21:22 Rezultati I kolokvijuma iz FJG
FIZIKA - FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA   18.12.2020
  Nova objava - 18.12.2020 00:17 Link video lekcije: Samostalno pražnjenj
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   14.12.2020
  Pozivnica za zoom nastavu.
FIZIKA - FIZIKA ATOMA I MOLEKULA   13.12.2020
  Nova objava - 13.12.2020 01:33 pisani materijal za IV lekciju
FIZIKA - FIZIKA ATOMA I MOLEKULA   13.12.2020
  Nova objava - 13.12.2020 16:55 Pisani materijal V lekcije
FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA   10.12.2020
  Termin kolokvijuma
FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI   06.12.2020
  Pozivnica za zoom nastavu.

1 | 2