MEĐUNARODNI SISTEM POMORSKE SIGURNOSTI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERO VIDAN3x1
1S
1x1
1S