Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razumije hemiju biogenih elemenata u zemljištu - Uputi farmera i druga zainteresovana lica o postupku uzimanja uzorka zemljišta za potrebe agrohemijske analize - Protumači rezultate agrohemijske analize zemljišta - Ukratko opiše tehnologiju proizvodnje, hemijske i fizičke osobine najčešće korišćenih đubriva - Opiše postupak kontrole kvaliteta đubriva - Razumije promjene oblika hranljivih elemenata iz đubriva u zemljištu - Izračuna doze djubriva na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta i specifičnosti kulture - Pripremi plan đubrenja (vrijeme i raspored đubrenja, način đubrenja) - Poznaje principe ekonomične proizvodnje i zaštite životne sredine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBORKA LEKIĆ1x2
21B+7S+22P
ANA TOPALOVIĆ4x1
21B+7S+22P
1x2
21B+7S+22P

Vježbe, 22.oktobar

Vježbe iz agrohemije

Predavanje 4. oktobra u sali A4

Uvodno predavanje - ZOOM

Rezultati_septembarski rok

Rezultati_I rok