ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ2x1
3B+1P
1x1
3B+1P