TEHNOLOGIJA PRERADE GROŽĐA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RAIČEVIĆ2x1
10B+11S+3P