PEDOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBORKA LEKIĆ1x4
61B+24P
JELENA LAZAREVIĆ1x4
61B+24P
MIRKO KNEŽEVIĆ4x1
61B+24P