Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Analizira svojstva zemljišta (na bazi uzroka njegovog postanka i morfoloških, fizičkih i hemijskih osobina); Tumači nivo plodnosti i produktivne sposobnosti zemljišta; Ocjeni geografsku rasprostranjenost zemljišnih resursa na osnovu klasifikacije pedosistematskih jedinica; Sagleda problematiku oštećenja zemljišta i predloži mjere zaštite i načine racionalnog korišćenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBORKA LEKIĆ1x3
44B+10P
JELENA LAZAREVIĆ1x3
44B+10P
MIRKO KNEŽEVIĆ4x1
44B+10P

Nova objava - 12.05.2021 13:33

Vežbe iz Pedologije

Pedologija predavanje 19.02.2021.

Pedologija predavanja 15.02.2021