Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Stekne osnovna znanja o ekonomskim pojavama i procesima ,2. Samostalno formira i sagleda uzročno posledične događaje na tržištu i u privredi; 3.Objasni pojmove pravednosti, ekonomske efikasnosti, rasta i stabilnosti; 4. Opiše ulogu tržišta, razlikuje djelovanje tržišnog mehanizma i objasni ekonomske funkcije države u savremenom kapitalizmu; Analizira odnose ponude i tražnje, napravi grafički prikaz krive ponude i tražnje te analizira faktore promjene ponude i tražnje na primjerima iz oblasti poljoprivrede; Definiše pojam, vrste i uzroke nastanka inflacije, Definiše pojam robe, novca, najamnine, trgovačkog, zajmovnog i akcijskog kapitala, Razlikuje dohodak od rada i kapitala, opiše oblike kapitala i profita te izmjeriti veličinu povrata ulaganja na jednostavnim primjerima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
18B+10S+12P

Ttermin II kolokvijuma iz predmeta Osnovi agroekonomije

Rezultati završnog ispita iz Osnova agroekonomije

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati nakon popravnog II kolokvijuma

Rezultati nakon II kolokvijuma