Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razlikuje uzroke nastanka bolesti biljaka - prepozna simptome najznačajnijih bolesti poljoprivrednih kultura - opiše osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka - objasni interakciju prouzrokovača, biljke domaćina i faktora sredine - obrazloži najznačajnije mikoze, bakterioze i viroze gajenih biljaka, njihove uzročnike, ciklus razvoja i načine prenošenja - navede mjere suzbijanja koje se mogu primijeniti u suzbijanja najznačajnijih štetnih organizama poljoprivrednih kultura

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ4x1
11B+12S+12P
1x2
11B+12S+12P

Rezultati završnog ispita od 25.06. i pregled osvojenih poena

Rezultati završnog ispita od 14.06.

Odbrana seminarskih radova i test prepoznavanja simptoma bolesti

Online konsultacije

Rezultati drugog kolokvijuma (popravni)

Ispitna pitanja za Završni ispit

Ispitna pitanja za II Kolokvijum