SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: pravilno ocjeni i izabere podlogu i sortu, vrstu sadnog materijala i uzgojni oblik krošnje, odredi i praktično primjeni odgovarajuće agropomotehničke mjere: rezidbu, prorjeđivanje plodova i druge, pravilno formira uzgojni oblik u uzgojnom periodu i periodu rodnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
8B
2x1
8B