SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći znanja koja mu omogućavaju da: • Predstavi najznačajnije oblasti primjene pesticida sa posebnim osvrtom na sredstva za zaštitu bilja • Odabere pesticide za primjenu u oblastima koje se ne odnose na poljoprivredu • Opiše sve hemijske grupe stredstava za zaštitu bilja i aktivne materije koje se nalaze u ovim grupama • Pimjeni sve aktivne materije u cilju suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGOLJUB KANDIĆ2x1
9B
NEDELJKO LATINOVIĆ3x1
9B