PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razumije i objasni mjere biološkog suzbijanja; razlikuje najznačajnije prirodne neprijatelje prema morfološkim karaktetistikama; opiše biologiju prirodnih neprijatelja; ustanovi mogućnosti korišćenja prirodnih neprijatelja u cilju biološkog suzbijanja štetočina; uporedi efekte primjene bioloških mjera suzbijanja štetočina sa konvencionalnim.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ1x1
9B
.5x1
9B
SNJEŽANA HRNČIĆ1x1
9B
.5x1
9B